Vrijwilligers

    Word vrijwilliger

Een overzicht van documenten die je nodig hebt om je Vief-afdeling zo goed mogelijk te begeleiden en een goede werking te garanderen vind je hieronder.

Heb je nood aan een gedrukt exemplaar van één of meerdere onderstaande documenten neem contact op met het Vief-secretariaat

 

 
Documenten: 

Ontdek de cursussen, vormingen en initiaties die we aanbieden voor jouw vereniging! Je kan het activiteitenboekje ook online raadplegen

Via het online formulier kan je een aanvraag indienen voor 2024.  De aanvragen voor 2023 zijn afgesloten. 

 

Zorg dat je in orde bent met GDPR (Global Data Protection Regulation), vind hier de standaardprivacyverklaring en het standaardregister van Vief. 

 

Op zoek naar de doelstelling en statuut van Vief vzw, regeling betreffende aansprakelijkheid, verzekering, onkostenvergoeding en geheimhoudingsplicht. Dit alles vind je terug in onderstaande vrijwilligersnota

 

Het is aan te raden om een ‘intern’ reglement’ op te stellen met de bedoeling alle afspraken duidelijk vast te leggen. Hoewel derden in principe niet gebonden zijn door deze afspraken, kunnen ze onderlinge discussie vermijden tussen de leden van de feitelijke vereniging. Een voorbeeld van interne statuten is hier te downloaden.

Ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van de rekeningen? Vind hier een standaard kasboek voor verenigingen. Makkelijk en simpel in gebruik.

Klik hier om het kasboek te downloaden. 

 

Bij elke activiteit dat Vief organiseert staat kwaliteit voorop. Maar wat betekent kwaliteit? Vief maakte een checklist op voor de inrichting van kwaliteitsvolle activiteiten. Deze kan je hieronder terug vinden. 

Deze lijst moet je niet beschouwen als een strikte richtlijn, maar eerder als een geheugensteuntje om voor, tijdens en na een activiteit na te gaan of je al het mogelijke hebt gedaan om de tevredenheid van je medevrijwilligers en de deelnemers te verzekeren. 

 

Wanneer je foto’s gebruikt in uitnodigingen of in folders, let je er best op om diverse individuen of groepen af te beelden, dit spreekt een ruimer publiek aan. Indien je foto’s van leden, vrijwilligers of participanten verspreidt en/of deelt via verschillende communicatiekanalen, is het belangrijk om hiervoor steeds toestemming te vragen.

Een standaard toestemmingsformulier kan je hier terug vinden. 

 

Het werven van leden en vrijwilligers is een constante opdracht voor alle lokale afdelingen. Via onderstaande documenten kan je aan de slag. Je vindt een kennismakingskaartje dat uitgedeeld kan worden. Via de regiomedewerkers kan je hiervan een pakket ontvangen om te verspreiden. 

Daarnaast is er een document met tips en tricks voor het organiseren van een wervende ledenactiviteit. 

 

Organiseer je regelmatig online vergaderingen? Onderstaande handleiding kan gemakkelijk zijn om uit te leggen hoe men kan deelnemen aan een online overleg via Zoom.