De kwaliteit en kwantiteit van geldautomaten blijft een aanhoudende problematiek

woensdag, 17 mei, 2023

Vief kaartte enkele maanden geleden de problematiek van het verdwijnen van geldautomaten aan. Sindsdien vonden er enkele verschuivingen plaats, echter blijft Vief ijveren voor betere oplossingen. Hieronder vind je een overzicht van alle acties en reacties omtrent de problematiek en kom je te weten hoe jij zelf je steentje kan bijdragen.

Tijdlijn:

Januari-maart
Vief ontving in het voorjaar van 2023 meerdere reacties op het steeds meer verdwijnen van geldautomaten. Op 2 maart kwam een open werkgroep van Vief-vrijwilligers samen waarin de concrete problematiek geschetst werd.

29 maart
Vief verstuurde een open brief gericht naar de betrokken ministers en de bestuursleden van de banken om de problematiek aan te kaarten. In de brief ging er aandacht naar de geografische spreiding, toegankelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid van de automaten.

31 maart
De federale regering en financiële sector bereikten een akkoord ter bevordering van de geografische spreiding van de automaten. Concreet worden er vier engagementen aangegaan (bron: Ludwig De Wolf, vrt nws, 31 maart 2023):

 • Op 287 extra locaties zullen tegen 2025 geldautomaten worden geplaatst. In 2027 zullen er in België ongeveer 4.000 geldautomaten zijn, die gelijkmatiger verspreid zijn.
 • Om de snelle daling van het aantal bankautomaten in dichtbevolkte gebieden te stoppen en de steeds vaker opduikende wachttijden te beperken, zijn garanties bekomen rond het behoud of bijplaatsen van 80 bankautomaten op strategische locaties.
 • Elke burger heeft recht op minstens 24 kosteloze geldafhalingen bij om het even welke geldautomaat, dus ook bij banken waar men geen klant is. 
 • Een bankautomaat die rechtstreeks toegankelijk is via de buitengevel moet 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn voor iedereen. Ten minste één op twee automaten van Batopin moet over de functie ‘geld storten’ beschikken, wat van belang is voor handelaars en vrije beroepen.

Dit wil zeggen dat er tegen 2025 minstens 1 geldautomaat per gemeente voorzien zal worden. Vief is ontevreden met dit akkoord, niet enkel omdat de aantallen en de spreiding van de automaten onvoldoende is, er wordt eveeens te weinig rekening gehouden met de toegankelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid van de automaten. De open brief van Vief werd als reactie hierop licht aangepast.

28 april
Batopin, de vennootschap van de grootbanken KBC, ING België, Belfius en BNP Paribas Fortis, reageerde op alle elementen uit de open brief. Enkele fragmenten worden uitgelicht, de volledige brief is op te vragen bij het landelijk secretariaat:

Geografische spreiding:
Wat de keuze van de locaties van de nieuwe CASH-punten in het algemeen betreft, houden wij, als uitbater van het nieuwe, gezamenlijke, neutrale automatennetwerk, rekening met waar mensen zich verplaatsen in hun dagelijks leven, met waar ze werken en shoppen, met commerciële kernen, grote verkeersassen en nieuwe vormen van mobiliteit, zoals metro- en treinstations. Er wordt natuurlijk overal rekening gehouden met het aantal transacties die op bepaalde locaties uitgevoerd worden door de klanten van de vier partnerbanken van het Batopin-netwerk (Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING).  

Bereikbaarheid:
Al onze geldautomaten buiten zijn wel degelijk 24 uur per dag beschikbaar voor geldopname en wijziging van de pincode. Klanten van de vier partnerbanken van het netwerk kunnen ook hun rekeningsaldo checken.

Toegankelijkheid:
Batopin geeft, in de mate van het mogelijke, maximaal de voorkeur aan locaties die toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit. Maar spijtig genoeg is dit in de realiteit niet altijd mogelijk: vandaar dat niet al onze panden toegankelijk zijn (breedte deur, hoogte drempel). De locator op www.bancontact.cash geeft, voor elke locatie met CASH-punten, een aanduiding van de toegankelijkheid voor mensen die zich met een rolstoel, rollator of ander hulpmiddel verplaatsen. Het toetsenbord van alle CASH-punten is altijd toegankelijk vanuit een rolstoel.

Veiligheid:
Alles is zo ingericht dat het afhalen of deponeren van cash er in alle rust kan verlopen. Dankzij de spiegeltjes rond het scherm kan de gebruiker zien wat zich achter haar of zijn rug afspeelt.
Voor een optimale discretie op de locaties waar de depositofunctie wordt aangeboden, werden tussen de apparaten discretiepanelen geplaatst die het gezichtsveld van opzij beperken. Op de vloer vóór de biljettenverdelers werden afstandslijnen aangebracht. 

Het is positief dat de open brief  gelezen is door Batopin. Echter heeft het niet geleid tot concrete aanpassingen van bestaande automaten. Vief verzamelt daarom voorbeelden van ontoegankelijke, onbereikbare en onveilige automaten. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

Neem je lokale geldautomaat onder de loep

Vief moedigt je aan om een kijkje te nemen bij een geldautomaat in jouw buurt. Controleer volgende aspecten:

- Geografische spreiding:

 • Hoeveel automaten zijn er in de gemeente?
 • Wat is de ratio automaat/inwoners?
 • Wat is de maximumafstand tot een geldautomaat?

- Bereikbaarheid:

 • Is de automaat 24 op 24 bereikbaar?
 • Is er nabijheid van openbaar vervoer?
 • Zijn er parkeergelegenheden voor auto’s en fietsen in de buurt?

- Toegankelijkheid:

 • Is de automaat toegankelijk voor personen met fysieke beperkingen? D.w.z. bereikbaar voor rolstoelgebruikers, automaten niet te hoog, voldoende transactietijd, combinatie van visuele, tactiele en auditieve informatie…

- Veiligheid:

 • Zijn er discretiepanelen tussen de verschillende geldautomaten?
 • Staat de automaat in een veilige, goed verlichte buurt?

Dit zijn slechts richtvragen, andere gebreken van de automaat mogen zeker ook aangekaart worden. De resultaten kan je ingeven tot en met 2 juli via het online formulier. Neem zeker een foto van de betreffende automaat en voeg deze toe aan het formulier.

Wat gebeurt er met de meldingen? 

Het landelijke secretariaat van Vief bundelt alle meldingen en stuurt deze door naar de betrokken banken. Vief zal zelf enkele oplossingen aanreiken, echter kunnen we niet garanderen dat hier gevolg aan gegeven zal worden door de betrokken banken.

Bron:

De Wolf, L. (2023, 31 maart). Regering en bankensector bereiken akkoord: "Minstens één geldautomaat in elke gemeente tegen 2025". VRT nws. Geraadpleegd op 17 mei 2023, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/03/31/minstens-een-bankautomaat-in-elke-gemeente-akkoord-tussen-reg/

ga terug