Advies voor een VN-conventie voor de mensenrechten van ouderen

dinsdag, 11 juli, 2023

De Vlaamse Ouderenraad heeft een advies geformuleerd voor het verkrijgen van een VN-conventie voor de mensenrechten van ouderen. Ze vraagt de Vlaamse en federale regering om een trekkersrol op te nemen in het debat voor de mensenrechten van ouderen en om in de Open Ended Working Group on Ageing te ijveren voor de realisering van een VN-conventie. 

Tal van rapporten tonen aan dat de huidige internationale rechtsnormen ouderen onvoldoende beschermen tegen verschillende vormen van uitsluiting of discriminatie. Daarom klinkt de roep om een VN-conventie steeds luider naar analogie met bijvoorbeeld de Internationale Conventie voor de Rechten van het Kind. Daarnaast is het ook zo dat de 146 VN-lidstaten, waaronder België, zich er in 2020 toe verbonden hebben om de waardigheid en rechten van ouderen ten volle te bevorderen en te respecteren tot een meer inclusieve, rechtvaardige, veerkrachtige en leeftijdsvriendelijke samenleving te komen. Tot op heden is hier weinig vooruitgang geboekt.

De Hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten heeft geconcludeerd dat er een gebrek is aan aandacht voor de mensenrechten van ouderen en voor discriminatie van ouderen. Er ontbreekt ook een specifiek internationaal mensenrechtenkader voor ouderen. Daarom dwingt een tweesporenaanpak zich op: er moet snel worden overgegaaan tot de ontwikkeling en goedkeuring van een coherent, alomvattend en geïntegreerd mensenrechtenkader voor ouderen, terwijl de bestaande normalen en standaarden beter moeten worden geïmplementeerd.

De Vlaamse Ouderenraad roept de federale regering en de deelstaatregeringen op de conclusies uit het analytisch rapport van de Hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten ernstig te nemen. Het beter laten naleven van de huidige internationale rechtsnormen volstaat niet om de mensenrechten van ouderen te garanderen en hen optimaal te beschermen tegen ageïsme. Er is een dubbele aanpak nodig, waarbij er ook werk gemaakt wordt van een Ouderenrechtenverdrag. 

Het volledige advies is terug te vinden op de website van de Vlaamse Ouderenraad.

ga terug