Digitaal bankieren kan fysieke banken niet helemaal vervangen

vrijdag, 13 mei, 2022
Digitaal bankieren

Maandelijks lanceert Vief een stelling op sociale media om de mening rond een maatschappelijk thema te bevragen. De stelling in april kwam er naar aanleiding van het Digimeteronderzoek dat Imec publiceerde. 2972 Vlamingen werden in 2021 bevraagd over het bezit en gebruik van technologische middelen en over hun houding tegenover digitale ontwikkelingen. Uit de resultaten blijkt dat 48% van de 65-plussers het eens is met de stelling “door het mobiel en internetbankieren heb ik zo goed als geen nood meer aan een fysiek bankkantoor”. Dit is een opmerkelijk hoog cijfer, dat onder andere verklaard kan worden doordat er weinig 75-plussers zijn bevraagd. Van de bevraagde 65-plussers is maar 25 procent 75 jaar of ouder. Als we dan kijken naar de hoeveelheid 80-plussers zien we dat dit nog een veel lager aandeel is, namelijk slechts 6,5 procent. We merken wel vaker op dat 75+plussers weinig of niet bevraagd worden in dergerlijke onderzoeken, wat jammer is aangezien zo de mening van een aanzienlijke groep ouderen verloren gaat. De respons op onze stelling op sociale media was eerder beperkt, toch is er een duidelijke tendens zichtbaar. De overgrote meerderheid ging namelijk niet akkoord met de stelling, slechts 1 persoon ging wel akkoord. Er werd onder andere aangehaald dat veel ouderen niet in het bezit zijn van een laptop of smartphone, wat het online bankieren moeilijk of zelfs onmogelijk maakt.

 

Vief is van mening dat er naast de digitale dienstverlening ingezet moet blijven worden op het fysieke aspect. Dat is zo bij bankieren, maar evengoed bij andere noodzakelijke diensten. Door een combinatie van digitale en fysieke diensten aan te bieden, kan men een zo groot mogelijke groep bereiken. Fysieke dienstverlening is voordelig voor mensen die geen of weinig digitale kennis of middelen hebben. Daarnaast is het menselijke aspect ook belangrijk, zeker in complexe situaties. Het online aanbieden van diensten heeft ook voordelen. Het is tijdsbesparend aangezien er geen afstand moet worden afgelegd naar een fysiek kantoor en er niet gewacht moet worden op een afspraak. Daarnaast is het positief dat digitale dienstverlening meestal dag en nacht geraadpleegd kan worden. Aangezien Vief voorstander is van een combinatie van digitale en fysieke dienstverlening betreuren we de tendens dat er meer en meer fysieke kantoren, zoals bankkantoren, verdwijnen. Dit kan ertoe leiden dat een groep mensen uitgesloten wordt en niet meer ten volle kan deelnemen aan het dagelijks leven. Het kan ook leiden tot een grotere afhankelijkheid van anderen. Deze afhankelijkheid perkt de zelfredzaamheid in en kan ook leiden tot misbruik, bijvoorbeeld financiële misbehandeling. Dit betekent dat een vertrouwensfiguur misbruik maakt van de financiële middelen van een oudere. Tot slot ijveren we ook om het digitale aanbod toegankelijker te maken. Dit bijvoorbeeld op het vlak van taal (minder Engelse termen), leesbaarheid (mogelijkheid om de tekst groter en kleiner te zetten), voorkennis van andere applicaties,…

 

ga terug