Vrijwilliger in de kijker: Gilbert Raymaekers – Voorzitter Vief vzw

vrijdag, 15 september, 2023

In de herfsteditie van Courant staat niet zomaar een vrijwilliger in de kijker. Ik had namelijk de eer om de voorzitter van Vief Nationaal, Gilbert Raymaekers, te interviewen (midden op de foto). Gilbert is 83 jaar en woont al enkele decennia in De Panne. Hij is altijd al gepassioneerd geweest door sport en door het werken met kinderen en jongeren. Hier heeft hij zijn hobby’s en beroepen van gemaakt: van lesgever voor sportkampen, het opleiden van hoofdmonitoren en leerkracht lichamelijke opvoeding tot directeur van de vakantiecentra de Blauwe Distel, J-club de Panne en J-club De Knapzak in Bohan. Een leuk weetje over Gilbert is dat hij heel geïnteresseerd is in de laatste digitale snufjes.

Hoe bent u bij Vief terecht gekomen en welke functies hebt u uitgeoefend?

Als directeur van de Blauwe Distel, een vakantiecentrum van LM, engageerde ik me in verschillende bestuursorganen van LM en leerde daar Vief (toen nog LBG) kennen. In 2005 richtte ik in De Panne zelf een Vief-afdeling op, waar ik later jammer genoeg mijn engagement heb moeten stopzetten door andere bezigheden. Vanuit Vief West-Vlaanderen, waar ik eerst in het bestuur zetelde, stelde ik me kandidaat voor de raad van bestuur van Vief Nationaal. Aanvankelijk was ik secretaris, maar in december 2018 werd ik tot voorzitter van Vief benoemd. Sindsdien hou ik me vooral bezig met het beleid van Vief.

U bent dus al erg lang betrokken bij LBG/Vief, wat zijn uw mooiste herinneringen?

Er zijn zoveel mooie herinneringen dat het moeilijk kiezen is, maar er zijn er toch drie die er bovenuit steken. Een herinnering die me altijd is bijgebleven is eentje van enkele decennia geleden. Ik was nog directeur van het vakantiecentrum de Blauwe Distel en hier werd een grote activiteit van LBG georganiseerd met een 100-tal ouderen als deelnemers. Het was een educatieve week rond het thema gezondheid in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens de eerste dag werd er een medische check-up voorzien voor alle deelnemers. Zelf heb ik toen ook enkele onderzoeken laten doen waaruit bleek dat ik een te hoge cholesterol had. Dit maakte me duidelijk dat LBG een belangrijke meerwaarde had en zich bekommerde over de levenskwaliteit van haar leden. Dit is een van de beweegredenen geweest om me later voor de ouderenvereniging in te zetten.

De constructieve vergaderingen die we hebben gehad bij de naamsverandering an LBG naar Vief zijn me ook bijgebleven. Het was een moeilijk en lang proces maar uiteindelijk werd de knoop doorgehakt. De naam Vief is nu overal goed ingeburgerd en daar ben ik heel trots op, hopelijk kan Vief zich de komende jaren nog meer op de kaart zetten.

Tot slot ben ik erg trots op het medewerkersteam van Vief dat fantastisch werk doet. In het bijzonder heb ik mooie herinneringen aan de moeilijke coronaperiode waarbij er geen fysieke activiteiten  mogelijk waren. De medewerkers bleven echter niet bij de pakken zitten en organiseerden op creatieve wijze allerlei initiatieven zoals de Vief-lijn, bewegingsfilmpjes, digitale koffiekletsen, drempelgesprekken… Dit was zo waardevol voor de ouderen, dat vond ik echt fantastisch. Dat is eigenlijk mijn favoriete herinnering.

Veel mooie herinneringen. Laten we nu even een blik werpen op de toekomst. Wat zou u graag  binnen enkele jaren bereiken met de vereniging?

Ik hoop dat Vief in de toekomst rekening blijft houden met de diversiteit binnen de ouderenpopulatie en inspeelt op de behoeftes naarmate de mensen ouder worden. Samen met Vief wil ik streven naar een goed doordacht inclusief beleid dat bijdraagt aan een samenleving waar ouderen een waardevolle rol blijven spelen. Er zijn zoveel problematieken waar we idealiter aandacht aan  besteden, zoals gezondheidszorg, pensioenen, huisvestiging, mobiliteit, participatie, misbruik en mishandeling van ouderen, digitalisering, levenslang leren, intergenerationele samenwerking, toegankelijkheid, klimaatverandering…

Een thema waar we in 2023 en 2024 erg op inzetten is beeldvorming, wat vindt u daarvan?

Het is heel belangrijk dat er aandacht aan positieve beeldvorming wordt geschonken. Het draagt namelijk bij tot een respectvolle en harmonische samenleving en bevordert de gelijkheid tussen de generaties. Ik heb het gevoel dat sommigen denken dat eens je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, je niets nog kan of nog interesseert. Men zegt ook vaak dat er in ouderen geen fut meer zit, maar ikzelf en alle andere vrijwilligers bij Vief zijn het levende bewijs dat dit helemaal niet voor elke oudere opgaat.

Heeft u het gevoel dat u anders benaderd wordt als oudere?

Persoonlijk ervaar ik af en toe dat ik anders word benaderd omwille van mijn leeftijd. Ik ben actief in verschillende vzw’s en neem deel aan veel vergaderingen. Soms krijg ik de vraag waarom ik zo actief blijf en of ik niet beter zou stoppen. Mijn vast antwoord is dan: “Kan ik nog lezen en schrijven? Kan ik nog denken? Waarom zou ik dan stoppen als ik het nog graag doe?” Ze beweren regelmatig dat ik mijn plaats beter zou afstaan aan een jongere. De oudere generatie staat echter niet in de weg van de jongeren naar mijn mening. Ik ben net enorme voorstander van samenwerking en zie veel meerwaarde in intergenerationele dialogen.

Wat is volgens u het belang van de participatie van ouderen aan het beleid?

Participatie van ouderen is essentieel om een rechtvaardige, inclusieve en duurzame samenleving te creëren. Het is belangrijk dat de behoeftes en belangen van alle leeftijden en groepen worden vertegenwoordigd en gerespecteerd. Volgens mij zijn er drie redenen waarom ouderen een belangrijke actor zijn. De eerste reden is dat zij ervaringsdeskundigen zijn. Ten tweede zijn ouderen een groot deel van de bevolking, het is dan ook aangeraden om hun stem te laten weerklinken en hen te laten meezoeken naar oplossingen voor de vergrijzingsvraagstukken. Tot slot bevordert het volgens mij ook de interactie en solidariteit tussen verschillende generaties.

Zetelt u zelf in participatieorganen?

Ik zit in het bestuursorgaan van de Vlaamse Ouderenraad, in de commissie mobiliteit van de Federale Adviesraad voor Ouderen en in de werkgroep beleidsparticipatie van Vief. De intentie is om in deze adviesraden de belangen van Vief te verdedigen en het besluitvormingsproces van dichtbij mee te maken. Zo wil ik mijn steentje bijdragen om de kwaliteit van het beleid te verbeteren en te zorgen voor maatschappelijke verandering. Daarnaast vergroot en verbreedt het mijn kennis, wat ook een voordeel is.

Dat is een erg mooie motivatie, ik hoop dat dit anderen inspireert om zelf te participeren aan beleidsprocessen. Bedankt voor het interview!

Lise Reniers

ga terug