Vief Nationaal

Vief is een sociaal-culturele vereniging van en voor 60-plussers en gepensioneerden.

Via een netwerk van lokale knooppunten kan je als lid deelnemen aan allerhande activiteiten. Gaande van vorming en educatie tot culturele uitstappen, reizen, creatieve ateliers, sport en beweging, ontmoetingsmomenten,... In onze knooppunten ontmoet je andere 60-plussers en gepensioneerden en ontdek je samen het uitgebreid aanbod van activiteiten. 

Naast een professioneel team, steunt de werking van Vief op honderden medewerkers die zich in de aangesloten verenigingen als vrijwilliger inzetten. Ook als vrijwilliger ben je welkom in onze knooppunten. Je krijgt er de kans om je ervaring, kennis en vaardigheden in te zetten binnen het verenigingswerk. Vief helpt en ondersteunt je daarbij door kadervorming aan te bieden, inspraak te organiseren en ontmoetingsdagen in te richten.

Vief is tenslotte ook een belangenbehartiger. Door standpunten te verspreiden en door deelname aan advies- en overlegraden komen wij op voor jouw belangen en die van alle gepensioneerden en ouderen uit onze vereniging. De ingenomen standpunten worden voorbereid en verspreid door de leden van onze werkgroep beleidsparticipatie

Vief hanteert een humaan-liberale visie op mens en samenleving, dat betekent dat basisdemocratie, keuzevrijheid en vrije en kritische meningsuiting centraal staan. Vertrouwen in de competenties van mensen en respect voor de sociale, culturele en filosofische verscheidenheid vormen hierbij sleutelbegrippen.

Samenstelling bestuursorgaan Vief vzw:

  • André Vanhex, voorzitter
  • Jan De Clercq, ondervoorzitter-penningmeester
  • Eddy Devisscher, bestuurder
  • Frederik Fluyt, bestuurder
  • Maryse Marchel, bestuurder
  • Gilbert Raymaekers, bestuurder
  • François Seigers, bestuurder
  • Chris Smolders, bestuurder