Vrijwilliger in de kijker - Yvette Engels

woensdag, 23 juni, 2021

Het is een mooie dinsdag in mei en ik heb het genoegen om op de koffie te mogen voor een gezellige babbel bij Yvette Engels uit Tollembeek. Met veel plezier wordt ze bijgestaan door het voltallig bestuur van Vief-Galmaarden- Tollembeek-Vollezele. Bij aankomst ontvangen ze me met een grote glimlach en open armen, corona-proof weliswaar. We nemen plaats op haar terras omgeven door het lang uitgestrekte landschap van het Pajottenland en omwalmd met de geur van bloeiende lentebloesems. Al kan het natuurlijk ook het aangename aroma van Yvette haar parfum zijn. 

Wie is Yvette?

Vierenzeventig jaar geleden zette Yvette haar eerste stapjes in haar ouderlijk huis te Zaventem. Via de liefde waaide ze helemaal tot in het pittoreske Tollembeek. Tijdens een romantisch schoolbal ontmoette ze Willy Schollaert met wie ze drie jaar geleden hun gouden huwelijksverjaardag vierde. Complete rust vindt ze dan ook al jaren in de armen van haar man samen thuis in de zetel. Yvette heeft geen kinderen, maar haar vier poezen krijgen in hun paleis wel de zorg en aandacht die zelfs kinderen niet verwachten te krijgen. Haar carrière bouwde ze op in het onderwijs. Met veel passie doceerde ze haar leerlingen de vakken wiskunde en fysica in de Rijksmiddelbare School van Herne en later in het Koninklijk Atheneum te Halle. 

Wanneer ze gevraagd wordt wie of wat haar inspireert, antwoordt ze zonder twijfel. “Mijn voornaamste bron van inspiratie zijn mensen die een voortrekkersrol opnemen in onze maatschappij. Mensen als Lucienne Herman-Michielsens en Anne-Marie Neyts zijn van essentieel belang in onze samenleving”. De eerste liberale politica haar voornaamste politieke nalatenschap was haar aandeel in de wetgeving rond abortus, terwijl de tweede liberale politica ettelijke decennia de beleidslijnen uittekende voor respectievelijk Brussel, Vlaanderen, België en Europa. 

Haar inspiratie schetst perfect wie Yvette is en waarvoor deze vrijgevochten vrouw staat. Ook zij is al een hele tijd politiek actief en zetelt in de cultuur- en seniorenraad. Via deze weg leerde ze Marcelle Janssens kennen, stichtend voorzitster van de toenmalige Liberale Bond voor Gepensioneerde in Galmaarden. Yvette spreekt met veel bewondering over de intussen 98-jarige Marcelle. In 2005 nam Yvette de fakkel van voorzitster over en is intussen ook lid van het dagelijks bestuur van Vief-Brabant. Haar vooruitstrevendheid bewees ze door over te schakelen van een analoge naar een modernere digitale manier van werken. Hiervoor had ze namelijk de nodige kennis en vaardigheden ontwikkeld door deel te nemen aan verschillende cursussen van het centrum voor volwassenenonderwijs GLTT. Die cursussen hielpen haar om eigenhandig een website, uitnodigingen, wenskaartjes en filmpjes te maken voor de Vief-afdeling en haar leden. 

"Een vereniging besturen is een ploegspel, waarbij iedereen aan hetzelfde zeel trekt."

Toch organiseert de voorzitster de Vief-afdeling Galmaarden-Tollembeek-Vollezele niet op haar eentje. Ze benadrukt dat “onze vereniging gedragen wordt door een volledig team van bestuursvrijwilligers. Het is een ploegspel waar iedereen aan hetzelfde zeel trekt.” Voor de coranacrisis kwamen de Vief-leden elke vierde dinsdag van de maand bij elkaar om te vergaderen, te kaarten en te babbelen over de kleine en grote dingen des levens. Meer dan ooit wordt het duidelijk hoe belangrijk dat sociaal contact is. Yvette en de andere bestuursleden ontfermen zich enorm over andere “Jaggers” (lees: jong actief gepensioneerden) en vinden het belangrijk een luisterend oor te bieden alsook te helpen bij eventuele problemen. De appreciatie van de leden zien ze, voelen ze of worden met hun mondeling gedeeld, wat hun werk des te leuker maakt. 

Activiteiten 

De bestuuursleden hebben sinds jaar en dag een uitstekend talent voor organiseren en initiatief nemen. Samen halen ze herinneringen op over welke uitstappen ze allemaal reeds hebben op touw gezet. “Ons programma was altijd al zeer uiteenlopend. Je kan het zo gek niet bedenken of we hebben het georganiseerd. Museumbezoeken, volksspelen, bewegingsnamiddagen, thematische wandelingen, daguitstappen met bus en gidsbegeleiding, voordrachten over specifieke onderwerpen, kadervormingen voor vrijwilligers en bestuursleden en zo kunnen we nog even doorgaan.” Toch ervaren Yvette en het team nog enkele moeilijkheden bij het organiseren van activiteiten voor senioren. Ze geven me mee dat de gegeven cursussen soms wat minder lang mogen zijn. Naar analogie met de lesblokken op school zouden de cursussen beter kunnen bestaan uit dertig minuten theorie en twintig minuten toepassingen en vragen, in plaats van twee uur droge leerstof. Bovendien wijst Yvette ook op de moeilijkheden van het openbaar vervoer. “Ooit hebben we eens ‘s avonds laat vastgestaan en wisten we niet of we nog thuis zouden geraken.” 

Corona en toekomstplannen 

Jammer genoeg heeft het dekselse coronavirus een enorme impact gehad op de werking van Vief en heeft het ervoor gezorgd dat alle publieke activiteiten tot stilstand zijn gekomen. Om actief te blijven in tijden van Covid-19 namen de leden deel aan de Digitale Koffieklets van Vief. Ze wijzen op “de nood aan zekerheid en helderheid, een wetenschappelijk onderbouwde visie die duidelijkheid schept in de stroom aan (mis)informatie waarmee we worden geconfronteerd. Maar natuurlijk ook de nood om eens met iemand een babbeltje te kunnen slaan.” Zelf stuurden Yvette en de bestuursleden brieven in het licht van speciale gelegenheden, om het contact met de leden van Vief-Galmaarden-Tollembeek-Vollezele niet te laten verwateren. Zo ontvingen de leden bijvoorbeeld met Pasen een gepersonaliseerde brief gemaakt door Yvette om hen een hart onder de riem te steken en hen tegelijk ook op te roepen de maatregelen goed op te volgen. 

“Zo gauw het mogelijk is vliegen we er terug in!”

Yvette hoopt samen met al haar leden de deugden des levens, zoals groepsactiviteiten, opnieuw te kunnen hervatten in september. Zo staat de fotozoektocht die moest geannuleerd worden nog steeds op de planning. Ook vertelden ze dat ze enorm uitkijken om opnieuw te mogen deelnemen aan de vormingsmidweek in het vakantiecentrum Liberty te Blankenberge. Een heel gezellig driedaags verblijf voor bestuursleden en vrijwilligers van Vief. Tijdens dit verblijf aan de kust worden ervaringen uitgewisseld en interessante informatie gedeeld die gebruikt kan worden in het verenigingsleven. Yvette vertelt dat het weerzien van andere bestuursvrijwilligers uit alle hoeken van Vlaanderen altijd van harte is. Ze sluit ons gesprek als volgt af: “Zo gauw het mogelijk is vliegen we er terug in!”.

 

ga terug