Vief voor de oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat

woensdag, 17 februari, 2021

Eén op vijf Vlamingen is vandaag 65-plus. Binnen dit en tien jaar stijgt het aandeel ouderen verder tot ongeveer één op vier. Ook het aantal oudste ouderen blijft gestaag groeien. De vergrijzing en verzilvering is een mondiaal gegeven en grijpt derhalve in op alle facetten van het dagelijkse, maatschappelijke leven. 

Ouderen zijn volwaardige burgers en hebben recht op vrijheid, goede kwaliteitsvolle zorg, een comfortabel zelfstandig leven, eerbiediging van woonst en bescherming tegen iedere vorm van achterstelling, discriminatie, uitsluiting of opsluiting. Om de rechten van ouderen te bewaken en te beschermen, ijvert Vief mee voor de oprichting van een Ouderencommissariaat. Voor een ombudsdienst die waakt over de kwaliteit van diensten en voorzieningen, waar iedere oudere terecht kan met klachten en op ondersteuning kan rekenen. Voor een commissariaat die volledig ten dienste staat voor de oudere bevolking en optreedt als burgerlijke partij. Voor een advies- en controleorgaan dat opkomt voor de rechten van senioren en dit in samenwerking met de reeds bestaande adviesorganen voor ouderen. Want mensenrechten gelden ook voor ouderen. 

Vief steunt als ouderenbelangenbehartiger de oproep voor de aanstelling van een Ouderenrechtencommissaris. Schaar jij je net als ons ook achter dit voorstel? Teken dan zeker de petitie op http://www.initiatieforc.be/petitie/

ga terug