Hoe worden ouderen in de media voorgesteld? 

Ondanks de toename van het aantal ouderen in de samenleving, valt het op dat in de populaire media nauwelijks aandacht aan hen wordt besteed, zo blijkt uit een onderzoek van de vier grootste Vlaamse kranten tussen 2000 en 2008. Voor vrouwelijke 65-plussers is de situatie dramatisch: vergeleken met de mannelijke senioren halen zij tot de helft minder de krant. Mannen worden ook meer voorgesteld op foto’s en krijgen vaker het woord. Bij de oudste ouderen, hetzelfde beeld: nieuwsberichten over 80-plussers, één van de sterkst groeiende Vlaamse bevolkingsgroepen, zijn al jaren dun bezaaid. 

Het beeld dat de nieuwsmedia ophangen van senioren is erg eenzijdig. Het is daarbij opvallend hoe vaak ouderen, als ze dan toch in de krant komen, als slachtoffer worden voorgesteld. Jongeren en dertigjarigen hebben vaak een vertekend beeld van wat senioren nu hele dagen uitspoken. Zo zijn ouderen dement, wonen ze allemaal in een home en komen ze zelden buiten. En dat foute beeld halen jongeren in de eerste plaats uit wat de media hen voorschotelen, want persoonlijk contact met senioren hebben ze amper. Daarom is het zo belangrijk dat de nieuwsmedia stereotypes over ouderen achterwege laten. 

Vlaamse ouderen spiegelen zich aan de berichtgeving over hun generatiegenoten. Daarenboven schaadt een pessimistische beeldvorming het zelfbeeld van ouderen. Bovendien komen ze vooral negatief in de media en sluipen er stereotypes in de berichtgeving. Berichten over het dure prijskaartje van de vergrijzing zijn dagelijkse kost en ook artikels die ouderen als slachtoffer voorstellen zijn niet uitzonderlijk. Steeds vanuit dezelfde ‘kijk’ berichten over ouderen is nefast voor de beeldvorming over deze leeftijdsgroep.Daardoor ontstaan er stereotypes in de maatschappij, waardoor mensen het vaste idee over ‘de oudere’ als incompetent en afhankelijk individu krijgen. Die stereotypes leiden tot leeftijdsdiscriminatie. 

Eerder onderzoek toont bovendien aan dat leeftijdsdiscriminerende teksten of advertenties een negatief effect op het geheugen en het welzijn van ouderen hebben. Het belang van een correcte beeldvorming in de media mag daarom niet onderschat worden. 

 

ga terug