Vief ondertekent manifest om LGBTQI+ ouderen een stem te geven

dinsdag, 17 mei, 2022

Ouderen die behoren tot de LGBTQI+gemeenschap zijn een vaak vergeten groep, er wordt weinig rekening gehouden met hen in onze maatschappij. De vzw RainbowAmbassadors wil LGBTQI+senioren een gezicht en een stem geven. Ze willen de samenleving attent maken op hun bestaan, de groep meer zichtbaar maken en hun welzijn vergroten.

(c) vzw RainbowAmbassadors

Dit doen ze onder andere door een manifest met onderstaande speerpunten de wereld in te sturen:

  1. Het mentaal en fysiek welzijn van LGBTQI+ senioren is een fundamenteel mensenrecht. De Vlaamse en Federale Overheden moeten, elk op hun niveau, een werkbaar kader creëren voor de praktische implementatie hiervan.
  2. Een non-discriminatieclausule met specifieke vermelding van deze doelgroep dient vermeld te worden in alle instellingen van de ouderenzorg en vervolgens gecontroleerd en gerapporteerd bij inbreuken door de verantwoordelijke inspecties.
  3. Aan iedereen die zich bezighoudt met senioren (artsen, zorgpersoneel, vrijwilligers, etc…) moet voldoende en aangepaste vorming gegeven worden om de specifieke problematiek rond LGBTQI+ senioren te begrijpen. Dit is noodzakelijk om de nodige handvatten te leren kennen en hiermee om te gaan, deze doelgroep beter te integreren en eventuele discriminatie te bestrijden…
  4. Woonzorgcentra, dienstencentra, thuishulp, rusthuizen e.a. zouden best een referentiepersoon aanduiden die extra vorming kan volgen rond de specifieke behoeften van LGBTQI+ senioren om zo de doorstroom van informatie naar de basis te verzekeren en de nodige vorming te voorzien. Deze persoon kan ook in vertrouwen genomen worden om LGBTQI+ senioren, familie en medewerkers te ondersteunen en begeleiden.
  5. De nodige budgetten moeten structureel voorzien worden om deze kentering te realiseren.

Vief staat achter al deze punten en ondertekent het manifest.

Meer informatie over de regenboogambassadeurs kan je vinden op hun website www.rainbow-ambassadors.be. Via de website kan je ook zelf het manifest ondertekenen. 

 

ga terug