Vief is vertegenwoordigd in de vernieuwde FAVO

dinsdag, 21 november, 2023

Op 9 november 2023 werd de vernieuwe Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) voorgesteld, waar ook Vief deel van uitmaakt. De eerste opstartvergadering werd dan ook plechtig geopend door Minister van Sociale Zaken Vandenbroucke en Minister van Pensioenen Lalieux.

De FAVO geeft ouderen inspraak op het federale niveau en neemt de rol van onafhankelijke adviesraad op in aangelegenheden zoals pensioenen of toegankelijkheid van de Gezondheidszorgen. Bij uitbreiding geldt dit voor alle thema’s die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren en die ouderen aanbelangen. Proactief of op vraag van de regering geeft de FAVO advies over bestaande of nieuwe wetgeving door deze te bekijken vanuit het perspectief van de ouderen.

De onafhankelijke adviesraad werd hervormd. Daardoor kunnen vertegenwoordigers van middenveldorganisaties met expertise op het vlak van  ouderenbeleid de belangen van ouderen structureel behartigen. Vief wordt hierin vertegenwoordigd door medewerker Kathleen D'Herde en door onze voorzitter Gilbert Raymaekers. Zo kunnen we nog meer onze visie en expertise m.b.t. federale ouderenbeleidsthema's inzetten bij de totstandkoming van adviezen en standpunten.

ga terug