Maak je gemeente digitaal inclusief

dinsdag, 22 maart, 2022

Digitale inclusie is voor Vief een belangrijk thema en ook lokale overheden zijn van mening dat buurtbewoners alle kansen dienen te krijgen in de digitale wereld. Stad Antwerpen, Gent en Kortrijk werkten samen om een handleiding vol goede tips uit te schrijven. Hierin staan vijf pijlers centraal:

  1. Toegang → Dit gaat over de toegang tot gratis wifi, computers, oplaadpunten en over de mogelijkheid om te printen.
  1. Individuele begeleiding → Het is nuttig om (gratis) begeleiding bij digitale vragen aan te bieden. Dit aangepast aan specifieke doelgroepen.
  1. Ondersteuning in groep → Naast individuele begeleiding, zijn workshops of lessenreeksen rond digitale thema’s voor specifieke doelgroepen belangrijk. 
  1. Digitale oefenkansen → Dit gaat over het ontwikkelen van een actieplan om digitale oefenkansen in te bedden in bestaande vrijetijdsactiviteiten en om oefenkansen te creëren bij contactmomenten en dienstverlening. Dit telkens op een laagdrempelige manier.
  1. Coördinatie en communicatie → Het is belangrijk om een aanspreekpunt voor alle acties rond digitale vaardigheden te voorzien. Het is nuttig dat er een overzicht beschikbaar is van alle digitale activiteiten. Verder is er nood aan coördinatie tussen alle partners die rond digitale thema’s bezig zijn.

Je kan met je adviesraad nagaan in welke mate deze pijlers al geïntegreerd zijn in je stad of gemeente. Je vindt al bovenstaande informatie meer uitgebreid op de volgende website: https://www.digitaalinclusievewijk.be/. Je kan ook een gratis fysiek pakket met alle informatie aanvragen via https://mediawijsmateriaal.be/collections/frontpage/products/toolbox-digitaal-inclusieve-wijk.

ga terug