Vrijwilligers in de kijker - Vief Regio Gent

donderdag, 22 juni, 2023

Deze editie staat er niet één vrijwilliger in de kijker, maar een hele groep van vrijwilligers, namelijk de bestuursleden van Vief Regio Gent. Deze groep van een tiental vrijwilligers wordt in dit interview vertegenwoordigd door Jo De Loore (voorzitter Vief Gent Ledeberg), Jacques Ronca (voorzitter Vief Gent Wondelgem) en Jan De Clercq (voorzitter Vief Regio Gent, voorzitter Vief Oost-Vlaanderen en penningmeester Vief Nationaal). Ze worden vergezeld door Kim De Clercq, de medewerker die onder andere instaat voor de praktische ondersteuning van Vief Regio Gent. Tijdens het interview vulden de vrijwilligers elkaar telkens mooi aan.

Dag allen, hoe zijn jullie bij Vief terecht gekomen?

Jo: Ik ben na een drukke professionele carrière op 60-jarige leeftijd op pensioen gegaan. Enkele van  mijn vriendinnen gingen regelmatig naar activiteiten van LBG en ik ging toen af en toe mee. Uiteindelijk werd ik meer betrokken bij de activiteiten en ging ik snel in het bestuur. Ondertussen is dat al 19 jaar geleden, de tijd vliegt.

Jacques: Ik werkte op de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten en kende LBG dus al goed. Toen ik op pensioen ging, heeft Aimée De Vos, voormalige regiomedewerker Vief Oost-Vlaanderen, me overtuigd om in het bestuur te komen.

Jan: Ik werkte eveneens op de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten en heb mijn burgerdienst opgenomen bij LBG Oost-Vlaanderen. Later werd ik voorzitter van vzw De Voorzorg waarmee de werking van Vief Regio Gent nauw verbonden is.

Kunnen jullie me wat meer vertellen over de structuur van Vief Regio Gent?

Vief Regio Gent is een koepelorganisatie waaronder 12 lokale Gentse Vief-groepen behoren. De koepel heeft als meerwaarde dat er veel uitgewisseld en samengewerkt wordt tussen de Gentse afdelingen. Het is voor één afdeling soms moeilijk om voldoende inschrijvingen voor een activiteit te krijgen, dit wordt opgelost door het open te trekken naar alle Gentse afdelingen. Daarnaast biedt Kim praktische ondersteuning zodat de vrijwilligers zich kunnen focussen op het inrichten van activiteiten.

Welke activiteiten richten de Gentse afdelingen in?

Er is een heel divers aanbod van allerlei soorten activiteiten. Enkele van onze favoriete activiteiten zijn culturele bezoeken aan Het Kunstuur Mechelen, het jaarlijkse paasfeest, de vierkante kilometerwandelingen over de geschiedenis van Gent, stoelyoga… De verscheidenheid aan activiteiten is mogelijk door de samenwerkingen tussen de verschillende Gentse afdelingen en ook door de samenwerkingen met andere partners.

Met welke partners werken jullie zoal samen?

We werken samen met verschillende woonzorgcentra en dienstencentra, de dienst gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) van LM, hotelscholen… Een andere toffe samenwerking is met de Arteveldehogeschool. In 2022 organiseerde we een graffiti-workshop waarbij een groep jongeren de kunst van het graffiti spuiten leerden aan ouderen. De workshop viel in de smaak dus in de toekomst zullen er zeker nog activiteiten in samenwerking plaatsvinden.

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen?

We zorgen voor een mix van goedkope en iets duurdere activiteiten. Meerdere dure activiteiten in een maand zijn namelijk niet voor iedereen mogelijk. Daarnaast letten we erop dat (vertrek)plaatsen van activiteiten gekend en makkelijk bereikbaar zijn. Tot slot sturen we maandelijks een activiteitenkalender op naar alle leden. We verzenden er nog veel per post maar we proberen ook te digitaliseren.

Jullie sturen maandelijks een kalender op, dat lijkt me veel werk?

Het klopt dat het veel werk is. Maandelijks komen we met een hele groep vrijwilligers samen om de brieven te plooien, postzegels te plakken, adressen te schrijven,… We zijn een goed geoliede machine dus het gaat wel vlot. De kalender heeft veel succes aangezien we op deze manier een maandelijkse herinnering van de komende Vief-activiteiten sturen. Het heeft ook als voordeel dat we kort op de bal kunnen spelen en nog last minute interessante activiteiten kunnen toevoegen.

Hoe trekken jullie nieuwe leden aan?

Mond-tot-mondreclame blijkt het meest effectief. We stellen onze activiteiten open voor iedereen  zodat leden ook vrienden die nog geen lid zijn kunnen meenemen naar een activiteit. Als die eerste activiteit meevalt, is er een grote kans dat ze zich nadien ook zullen inschrijven voor andere activiteiten.

Naast het organiseren van sociaal-culturele activiteiten, verdedigen jullie ook de belangen van ouderen?

Klopt, wij hebben verschillende vertegenwoordigers in de seniorenraad van Gent. De seniorenraad is opgedeeld in zes lokale deelraden op basis van wijken. Daarnaast zijn er nog overkoepelende raden zoals het dagelijks bestuur, raad van bestuur en de algemene vergadering. We zijn erg tevreden van de werking van de Gentse seniorenraad aangezien het echt fungeert als een adviesraad. De vertegenwoordigers formuleren gefundeerd advies waarop telkens een antwoord wordt gegeven. Ook indien men niet op het advies kan ingaan, komt er een duidelijke verantwoording waar we ons meestal in kunnen vinden.

Is er een actueel probleem waar volgens jullie meer aandacht aan besteed mag worden?

De idee van de afschaffing van de vaste prijs van een seniorenticket voor NMBS. Als de prijzen hoger worden, zal dit een grotere drempel vormen voor ouderen om zich met de trein te verplaatsen. Dit kan als jammerlijk gevolg hebben dat ze minder sociaal contact zullen opzoeken.

Laatste vraag, wat vinden jullie van de campagne denkfOUD?

Allen: Wij vinden de campagne heel goed, sterke beelden en stellingen waardoor er meer aandacht gaat naar de beeldvorming over ouderen.

Jo: Ik vind de stelling “Oudjes zijn o zo schattig” formidabel. Mijn kleindochter van 13 jaar noemt mij vaak schattig, ik spreek haar daar op aan, want ik vind dat niet fijn. Ik heb de poster van deze stelling, waarop een oudere vrouw haar middelvinger uitsteekt, aan haar gegeven en die hangt nu op in haar kamer.

Dat is een leuke anekdote om mee af te sluiten, bedankt voor het interview!

Lise Reniers

ga terug