Vief steunt het initiatief ouderenrechtencommissaris (ORC), jij ook?

vrijdag, 16 december, 2022

Vandaag is één op vijf Vlamingen 65 jaar of ouder. Tegen 2030 is dat één op vier. Binnen die groep stijgt ook het aandeel 85-plussers. Vergrijzing is een mondiale trend die diep ingrijpt op alle maatschappelijke sectoren, van de economie tot de zorg en de werking van politieke instellingen, van de huisvesting over de mobiliteit, tot de inrichting van de publieke ruimte.

Is die uitdaging haalbaar? Ja, als ouderen niet gediscrimineerd worden, als hun mensenrechten gerespecteerd worden en als ze ten volle kunnen participeren.

Bovenstaande tekst is de inleiding van de oproep voor een ouderenrechtencommissaris, afgekort ORC.  Het ORC pleit voor een ouderenrechtencommissaris die klachten van ouderen ontvangt en behandelt. Ze wensen dat deze opkomt voor hun mensenrechten, ook als burgerlijke partij. Daarnaast waakt deze persoon over de kwaliteit van diensten en voorzieningen ten dienste van ouderen.

Vief steunt als organisatie de oproep voor de aanstelling van een ouderenrechtencommissaris. Je kan zelf ook je steentje bijdragen op verschillende manieren:

  • Teken de petitie voor ouderenrechten gericht naar het Vlaams parlement (https://www.initiatieforc.be/petitie/), dit kan je individueel doen.

  • Activeer je organisatie (lokale Vief-afdeling of lokale seniorenraad) om de oproep te onderschrijven.

  • Activeer de politiek door hen te wijzen op het belang van ouderenrechten en dergelijk initiatief.

  • Draag een financieel steunt bij door een gift over te schrijven op rekening BE32 5230 8074 5202 van SWAN, met vermelding “steun ORC”.

Al bovenstaande en meer duiding bij het initiatief kan je lezen op de website https://www.initiatieforc.be/.

 

ga terug