Vrijwilligers in de kijker - Eliane, Chris en Wiske

donderdag, 25 juli, 2019

Het is eind juli 2019. De hittegolf trotserend verplaats ik me naar Kapelle-op-den-bos. Daar ontmoet ik Chris, Eliane en Marie-Louise (Wiske voor de vrienden) voor een gezellige babbel over Vief Meise-Wolvertem-Kapelle-op-den-bos. Een hele mond vol. 

Rond de tafel plaatsnemend met een lekker glaasje spuitwater gaan we van start met de vraag "Kan je iets meer vertellen over jezelf?". Eliane steekt meteen van wal. “Ik ben een geboren Kapellenaar en bijna 11 jaar gehuwd met Chris. Eigenlijk ben ik dan een beetje begonnen met zaken binnen het verenigingsleven erbij te doen. We zijn begonnen met de Open VLD vrouwen.” Hier zijn ze al enkel jaren als vrijwilligers actief. Door hun goede manier van werken werden ze ook voor andere zaken gevraagd en breidden ze het vrijwilligerswerk steeds uit. Ondertussen zijn ze ook aan de slag als vrijwilligers bij Open VLD Kapelle-op-den-Bos, Open Vld Vrouwen Lima en Willemsfonds. 

Ook Wiske is zeer actief als vrijwilliger. Naast haar inzet voor Vief Molenbeek en Vief Meise-Wolvertem-Kapelle-op-den-bos is ze vrijwilliger bij CC de Spil en organiseert ze creatieve ateliers. 

Maar terug naar de Vief-afdeling. Wijlen Etienne Van Moer bleef tot het einde toe aandringen om de afdeling verder te zetten. Wiske: “Den bond en de ziekenkas was zijn eerste vrouw, diene lag nachten wakker wanneer er iets was in den bond”. Eliane was al jaren vrijwilliger geweest in de bond, maar door omstandigheden hiermee gestopt. Ze trok zich echter de smeekbede van Etienne aan en besliste om zich in te zetten voor Vief Meise–Wolvertem–Kapelle-op-den-bos. Chris ging met pensioen en er werd een nieuw bestuur gevormd met Sonja Mergan, Jean Vandevoorde, Virginie de Klippel, Wiske, Eliane en Chris. 

Er werd gestart van nul, met frisse ideeën en een uitbreiding van het werkingsgebied. Hiermee hopen ze meer mensen te kunnen bereiken. De verplaatsing vormt soms wel een probleem. Wiske: “Tot heden toe ga ik mensen halen in Meise, omdat zij al jaar en dag in den bond meegegaan zijn, overal naartoe…”. Indien Eliane en Chris dit zouden aanbieden, dan zouden ze ook een wagen vol hebben, maar dit is praktisch wat moeilijker, vermits het veel verplaatsingen zouden zijn van Meise naar Kapelle-op-den-bos en terug. 

Ook financieel werd er van nul gestart. Dit losten ze handig op door het verkopen van steunkaarten. Hierdoor hadden ze toch wat geld om te starten en konden ze de tweede donderdag van de maand, vanaf januari 2019, activiteiten programmeren. De bestuurders werken goed samen, ieder heeft zijn eigen taken en houdt zich hieraan, wat een meerwaarde is. Laten we zeggen dat de competenties van de bestuursleden elkaar goed aanvullen en dat ze trachten niet in elkaars vaarwater te komen. 

Tijdens de bijeenkomsten, wordt er alles aangedaan zodat de leden er zich thuis voelen: papier op tafel, decoratie, lekker en voldoende eten, … Er wordt reeds een hele voormiddag door het bestuur gewerkt om de zaal en het eten in orde te brengen. 

Een 30-tal leden maakt gebruik van het aanbod en geniet met volle teugen. Naast het routineuze decoreren van de zaal en maken van eten wordt bij een speciale gelegenheid extra moeite gedaan. Zo worden de dames met hun verjaardag in de bloemetjes gezet, de heren krijgen op hun beurt een fles wijn. Met moederdag, vaderdag, Pasen, … krijgen de mensen een extraatje aangeboden alsook een glaasje van het huis. 

Op dit moment worden er tijdens sommige bijeenkomsten al wat extra activiteiten georganiseerd – Carla de Jonghe, Brussels Parlementslid, met een assistentiehond werd warm onthaald door de leden. Binnenkort trachten ze om een dansinitiatie te organiseren en hopen ze dat de leden willen meedoen. Het organiseren van uitstappen hebben ze nog niet gedaan, de eerste try-out is binnenkort samen met Vief Machelen. Fingers crossed. Ze willen zelf ook proberen uitstappen te organiseren, maar het budget is hierbij van groot belang.  Hier zijn zeker plannen voor. 

Wanneer ik vraag naar wat het ze het leukste vinden om deel uit te maken van de Vief-familie, antwoordt Chris “het aanbod is goed, er is een goede ondersteuning. Met François (voorzitter Vief Brabant) is er een goed contact. Je merkt ook dat iedereen ermee bezig is. Je staat niet alleen. Wiske vult aan “er is een steun in de rug. Het minst leuke kunnen ze nog niet goed weergeven omdat ze nog niet genoeg ervaring hebben. 

In de toekomst willen ze proberen om van de samenkomsten van de afdelingen iets ‘cultureels’ te maken: “Dat ze iets meedragen uit de bijeenkomsten. Dat er iets wordt gedaan waarover ze kunnen vertellen.” Ze merken dat hun leden argwanend staan ten opzichte van vele activiteiten, maar vooral doordat ze niet weten wat het juist is. “We willen inspelen op hun interesses, maar we hebben het gevoel dat de activiteiten niet te lang mogen duren”. 

Ook willen Eliane en Chris graag meer uitwisseling met andere verenigingen, waarbij de eerste stap al gezet is door samen met Vief Machelen op uitstap te gaan. “Ook de verwendag, de inspiratiemomenten en de midweek van Vief zijn hier goede momenten voor” vult Wiske aan. 

Verder vinden ze het aantrekken van nieuwe leden een heel belangrijk item waar ze in de toekomst aan gaan werken. Hiervoor is een plaats in de seniorenraad belangrijk, zodat ze hun activiteiten ook kunnen verspreiden via het gemeenteblaadje. Ze zijn tevens actief op Facebook waar ze hun activiteiten trachten te promoten en sporen hun leden aan om in hun omgeving te vertellen over de activiteiten die ze organiseren. 

Er zijn heel wat ideeën om uitstappen, activiteiten en dergelijke te organiseren. Vief Meise – Wolvertem – Kapelle-op-den-bos is een bloeiende afdeling met een enthousiast bestuur, waar we beslist nog van zullen horen. 

- Lotte Dierkens

 

* Update maart 2021: Door de Corona-maatregelen waren de vrijwilligers beperkt in het organiseren van activiteiten. Het maandelijks contact met de leden gebeurt momenteel via telefoon, post of digitaal.  Ook de Facebook-pagina wordt regelmatig aangepast met sages, straffe streekverhalen of iets ludieks.  

 

 
 
ga terug