Vrijwilliger in de kijker - Elisabeth Thiels

maandag, 25 november, 2019

Tussen 2 activiteiten van Vief Antwerpen vindt Betty, officieel Elisabeth Thiels, een gaatje voor mij. Een druk bezet persoon, wat al snel blijkt uit het gesprek. 

Betty is geboren in Turnhout en vervolgens opgegroeid in Ekeren-Donk. Ze heeft één zoon en drie kleinkinderen. Ze heeft 42 jaar gewerkt bij de Bank van Breda waar ze verplicht is moeten stoppen op 60 jarige leeftijd. “Iedereen die zoveel jaren dienst had, moest vertrekken. Het protocol zegt je moet vertrekkenIk had graag nog wat langer blijven werken”.  Betty houdt van dansen, naar de bioscoop gaan en culturele uitstappen doen. Daarnaast is ze in het dagelijks leven vooral met Vief bezig “ik organiseer eigenlijk alles. We zijn met 4 bestuursleden. Ik ben voorzitster en secretaris.”

Ongeveer 12 jaar geleden werd ze door Francine Van de Paer gevraagd om te helpen om het digitale luik op zich te nemen. Achter de schermen werd al vanalles door Betty gedaan, maar niemand kende haar. Wanneer Francine stopte, was het een normale gang van zaken dat Betty haar plek overnam. Dit vond Betty wat moeilijk om te combineren met haar job, maar door haar pensionering is ze er toch ingerold. “Het heeft me al zeer veel voldoening gegeven. Het is wat organiseren dat ik op mijn werk al deed. Het weerspiegelt in wat ik doe.” Betty voelt zich zeer gewaardeerd door de leden. Ze merkt op dat er een groot samenhorigheidsgevoel is waar ze enorm van geniet. 

Naast Betty bestaat het bestuur van Vief Kapellen uit Magda Bleyaert - ondervoorzitster, Lieven Kussé - penningmeester en Viviane Ceulemans - verantwoordelijk voor de inschrijvingen. Wanneer Betty over Viviane verteld krijg ik een mooie anekdote te horen van haar aanstelling als bestuurlid. “Viviane is opengebloeid. Ze zat vooral tussen vier muren. Ik heb haar gevraagd of ze het niet zag zitten om iets te doen binnen het bestuur. Ze gaf aan dat ze niet veel kan, wel goed tellen en schrijven. Daarom vroeg ik haar of ze het niet zag zitten om verantwoordelijk te zijn voor de inschrijvingen. Dit zag ze meteen zitten. Ze neemt stilletjes wat meer taken op zich. Ze wilt het niet meer missen.” Wat Vief allemaal met een mens kan doen. 

Vief Kapellen organiseert allerhande activiteiten. Elke maandagnamiddag komt Vief Kapellen bij elkaar voor wat te kaarten, Rummikub te spelen, wat handwerkjes te maken, wat te praten en gezellig samen te zijn. “Die mensen zien daar echt naar uit”. Daarnaast organiseren ze maandelijks een Bingo. Dit heeft een enorm succes waardoor hun lokaal stilletjesaan te klein wordt. Ook proberen ze af en toe een educatieve activiteit te organiseren en worden er wat uitstappen georganiseerd. “Het probleem bij ons is de minder mobielen, ze kunnen niet mee.”. Daarnaast wordt ook 3x per jaar een feest georganiseerd. Hier merk je opmerkelijk meer aanwezigen. 

In 2019 heeft Vief Kapellen veel mond-aan-mondreclame gevoerd voor hun vereniging. Dit heeft gezorgd voor 7 nieuwe leden. Hopelijk blijft deze trend de komende jaren verder zetten. 

Vaak krijg Betty te horen “Wat doe je daar toch tussen al die mensen van 80 jaar? Ze kunnen uw ouders zijn?”. Mensen die buitenkomen zijn niet de mensen die zagen, die zijn nog actief. De buitenkant is wat anders. Maar vanbinnen zijn die nog dezelfde persoon. Ik stoor me daar niet aan”. 

Betty is sinds kort voorzitster van de seniorenraad van Kapellen en zetelt ook in de cultuurraad. Hierbij heeft ze als doel “meer senioren naar buiten laten komen. En overdag activiteiten te organiseren in de nieuwe polyvalente zaal van de gemeente.”. 

Op het einde geeft Betty nog even mee dat ze het werken voor Vief zeer plezant vindt en dat ze een goed contact hebben met Petra (provinciale medewerker Vief provincie Antwerpen), die altijd enthousiast is en al het nodige zal doen om een goede verstandhouding en overleg te hebben. Er is veel interactie en een open communicatie. Dit zijn elementen die Betty zeer belangrijk vindt en waardeert bij Petra

Ik kan alleen maar concluderen dat Betty een dame met pit is en met veel enthousiasme de werking van Vief Kapellen op de kaart zet. 

 

- Lotte Dierkens

 
 
 
 
 
ga terug