Vrijwilliger in de kijker - Willy Reniers

maandag, 2 januari, 2023

Ik ga langs bij Willy Reniers, hij is bestuursvrijwilliger bij Vief Tienen, maar bovenal mijn opa. Willy is 78 jaar en woont in Oplinter, een landelijk dorp dat behoort tot Tienen. Hij is jarenlang leerkracht lager onderwijs geweest en heeft zijn loopbaan afgesloten als directeur van een lagere school. Daarnaast heeft hij veel verschillende hobby’s gehad, te veel om allemaal op te sommen. Momenteel is hij vrijwilliger in drie organisaties, namelijk bij de Diabetes Liga, de lokale wandelclub en uiteraard bij Vief.

Dag opa, je bent gebeten door het vrijwilligerswerk, wat is je drijfveer hiervoor?

Mijn liefde voor vrijwilligerswerk is gestart bij het jeugdwerk, ik heb zelfs enkele lokale speelpleinwerkingen uit de grond gestampt. Die kinderen en ouders gelukkig zien, gaf me veel voldoening. Daarnaast ben ik heel gepassioneerd over alles wat met voetbal en specifiek het scheidsrechtersvak te maken heeft. Ik ben zelf heel lang scheidsrechter geweest, heb verschillende functies bekleed in verscheidene scheidsrechtercomités en heb opleidingen gegeven aan nieuwe scheidsrechters. Daarnaast ben ik gevraagd om in het bestuur van de liberale mutualiteit van Tienen te komen en ben uiteindelijk zo bij LBG, het vroegere Vief, terecht gekomen. Het sociaal-geëngageerde en leidinggevende heeft er dus altijd al ingezeten en ik ben blij dat ik dat tot op de dag van vandaag kan uiten.

Kan je wat meer vertellen over de werking van Vief Tienen?

Tot enkele jaren geleden waren er twee Vief-afdelingen in Tienen. Na heel wat overleg hebben we besloten om samen te smelten. Jammer genoeg heeft het vernieuwde Vief Tienen door de coronacrisis heel lang stilgelegen. We zijn aan het heropstarten en zijn volop bezig aan de planning voor 2023. We hopen dat de oude leden terug gaan komen, maar ook dat er heel wat nieuwe leden bijkomen.

Wat mogen we in de toekomst verwachten van Vief Tienen?

We gaan proberen om maandelijks een activiteit in te richten. De activiteiten zijn een afwisseling van educatieve activiteiten (soms gegeven door Vief-medewerkers), beweging, cultuur en ontspanning. Daarnaast laten we ruimte voor suggesties van onze leden.

Bij Vief schenken we veel aandacht aan het thema toegankelijkheid. We vinden het erg fijn dat lokale afdelingen hier ook rekening mee houden. Hoe zorgen jullie ervoor dat de activiteiten toegankelijk zijn?

We proberen zoveel mogelijk gratis of goedkope activiteiten aan te bieden. We zorgen ervoor dat de zaal makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer en dat er voldoende parking aanwezig is. Onze zaal is op het eerste verdiep, maar er is een lift aanwezig dus dat geeft normaal geen problemen.

Ik wil graag je mening horen over enkele stellingen uit de beeldvormingscampagne DenkFOUD. Wat denk je over de stelling “Ouderen zijn digitaal niet mee”?

Hierbij is mijn antwoord dubbel. Langs de ene kant is er zeker nog een digitale kloof. Ik merk bijvoorbeeld dat veel leden van Vief Tienen geen e-mailadres hebben. Voor hen zijn veel gedigitaliseerde zaken allesbehalve vanzelfsprekend. Daarnaast zijn er ook veel ouderen die wel goed mee zijn. Ik ben er zelf langzaam ingerold. Ik kan nu vrij goed overweg met mijn laptop en smartphone. Bijvoorbeeld e-mails versturen of online betalen zijn voor mij geen probleem.

Wat denk je over de stelling “Ouderen zijn een gevaar in het verkeer?”

Over het algemeen ben ik hier niet mee akkoord. Ik denk dat ouderen voorzichtiger en meer defensief rijden. Wat wel zo is, is dat ouderen vaak kwaaltjes krijgen die het auto rijden kunnen bemoeilijken. Ik heb bijvoorbeeld diabetes en moet om de vijf jaar mijn rijgeschiktheidsattest laten vernieuwen. Deze testen voorkomen net wel mee dat de medische toestand niet te slecht is om met de auto te rijden waardoor het gevaar weer meer beperkt wordt.  

Een laatste stelling: “Ouderen kosten de maatschappij alleen maar geld”?

Hier ben ik helemaal niet mee akkoord. Ouderen hebben de samenleving veel te bieden. Mijn vrouw Francine en ik hebben vroeger regelmatig voor opvang voor onze zeven kleinkinderen gezorgd zodat de kinderen en hun partners konden blijven werken. Daarnaast zijn we voor verschillende personen mantelzorger (geweest). Verder vind ik ook dat ouderen de samenleving levenservaring kunnen bijbrengen, ze kunnen veel kennis doorgeven.

Naast bovenstaande thema’s, welk thema verdient nog meer aandacht volgens jou?

Zoals daarnet gezegd is er nog steeds een digitale kloof. De vergaande digitalisering is soms een probleem. Er is bijvoorbeeld het idee om wandelknooppunten te digitaliseren zodat deze enkel geraadpleegd kunnen worden via QR-codes. Dit is helemaal niet handig voor ouderen die niet goed overweg kunnen met hun smartphone. Het is dus best dat het oude systeem niet helemaal overboord gegooid wordt.  

Je zetelt in het netwerk senioren, dat is het erkend adviesorgaan voor senioren van stad Tienen. Kan je hier wat meer over vertellen?

Ouderenbeleidsparticipatie is heel belangrijk, maar het verloopt hier nog niet erg soepel. We organiseren voornamelijk activiteiten in samenwerking met lokale woonzorgcentra. Verder wordt het netwerk senioren amper geraadpleegd om advies te geven, dat is erg jammer en hopelijk verbetert dit nog. Het netwerk senioren heeft enkele jaren geleden een Zilverboek gemaakt, dit is een verzameling van alle werkpunten die ouderen aanbelangen. Dit is uiteindelijk een dode letter geworden waar niets bij gebeurt, dat is een gemiste kans.  

Dit waren de vragen, bedankt voor het fijne interview!

Lise Reniers

ga terug