Open brief aan Anuna

dinsdag, 21 september, 2021

Beste Anuna, 

Na het lezen van jouw tweet van zondag, bleef onze blik hangen bij het tweede woord: ‘oude’. Als vereniging die zich inzet voor de belangen van ouderen, konden we niet anders dan het negatieve gebruik van dit woord hekelen. We zijn dan ook opgelucht om jouw opvolgende tweet te lezen waarin je aangeeft dat jouw bericht ongenuanceerd was en slechts uit frustratie voortkwam. 

Leeftijdsdiscriminatie (ageïsme) is een onderwerp waar we zwaar aan tillen bij Vief. Ageïsme heeft bovendien niet alleen negatieve gevolgen voor ouderen, maar eveneens voor jongeren. Bij Vief zijn we dan ook resoluut tegen elke vorm van uitsluiting op basis van leeftijd. Vaak lijkt het klimaatdebat vatbaar voor een reductie tot generatieconflict. Het conflict wordt gepresenteerd als een belangenconflict, terwijl in werkelijkheid iedereen belang heeft om zich in te zetten om de gevolgen van de klimaatcrisis te beperken. Klimaat is zeker niet alleen een zaak voor de jongere generatie om aan te werken. Ouderen worden eveneens getroffen door de nadelige effecten. Ouderen zijn zelfs een groep die in verhoogde mate kwetsbaar zijn voor de negatieve gevolgen van de klimaatcrisis volgens de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (Human Rights Council), denk bijvoorbeeld maar aan hittestress. Bovendien willen ouderen eveneens een leefbare toekomst voor hun kleinkinderen. Vief, als ouderenvereniging, wil bij deze formeel het belang van de klimaatcrisis onderschrijven. Wij geloven eveneens in generatiesolidariteit in plaats van opzwepend taalgebruik dat conflictueus denken in de hand werkt. 

De groep waarnaar je verwijst, de oude witte heteromannen, wordt wel eens gezien als de groep die een monopolie heeft op machtposities binnen de samenleving. Zoals je zelf ook aangeeft, gaat het over privilege en Gert Verhulst bevindt zich zeer zeker in een geprivilegieerde positie. Maar bij dergelijk stereotiep taalgebruik is er geen ruimte voor de nuanceringen van de werkelijkheid. Deze geprivilegieerde top, hoe zichtbaar ze dan ook mogen zijn in onze samenleving, is maar een klein percentage. Veel oude witte heteromannen bevinden zich niet in een positie van macht. Daar komt nog eens bij dat hoe ouder mensen worden hoe minder zichtbaar ze worden in onze samenleving: zij en hun meningen worden naar de achtergrond geduwd. Bovendien bevind jij je zelf ook een bevoorrechte positie, je hebt een platform en een stem waarnaar geluisterd wordt. Gebruik jouw woorden in de toekomst om mensen te verenigen om voor het klimaat te strijden. De oudere generatie is immers een vat vol kennis en expertise, opgebouwd doorheen de jaren. Duw de oudere generatie niet aan de kant, maar reik ze de hand, maak ze een bondgenoot in het verbeteren van het klimaat. 

 

Karolien Favoreel
Stafmedewerker beeldvorming en participatie
Vief vzw 

ga terug