Jaarthema 2023: Vief opent ogen

maandag, 12 september, 2022

Onze samenleving kijkt vaak op een stereotiepe en negatieve manier naar ouderen. In de media komen veelal negatieve beelden en opvattingen over ouderen naar voren. Dit geeft een vertekend beeld van de realiteit. Een dergelijke weergave is schadelijk omdat het kan leiden tot leeftijdsdiscriminatie, angst voor het ouder worden en een verminderde maatschappelijke appreciatie van ouderen. Het heeft bovendien een negatieve invloed op het zelfbeeld en de algemene gezondheid van ouderen zelf. Het belang van een correcte beeldvorming kan dus zeker niet worden onderschat.

Als ouderenvereniging wil Vief een genuanceerde en positieve beeldvorming over ouderen bewerkstelligen door verschillende acties te ondernemen. Zo worden er workshops georganiseerd over het belang van correcte beeldvorming. Deze worden geprogrammeerd in elke provincie en kunnen aangevraagd worden door lokale afdelingen en knooppunten. In de workshop krijg je informatie over wat beeldvorming precies is, welke de effecten hiervan zijn en hoe je beeldvorming kan herkennen in krantenartikelen, televisieprogramma’s, reclamespots, beleidsadviezen… Als je zelf een beeld over ouderen tegenkomt in de media of ergens anders en een reactie wil geven daarop, kan je gebruikmaken van ons meldpunt beeldvorming over ouderen. Op basis van deze meldingen wordt er door Vief gereageerd in de vorm van artikels waarin duiding wordt gegeven bij de weergave over ouderen. Er wordt een jaarrapport gepubliceerd waarin de meldingen gebundeld staan en adviezen worden geformuleerd om te komen tot een waarheidsgetrouw beeld van ouderen en ouder worden.

Ouderen zijn meer dan een grijze massa, ze hebben elk hun eigen unieke levensverhaal. Om deze diversiteit en rijkdom aan ervaringen in de schijnwerper te zetten, werken we een podcastproject uit. In onze podcast Levenswijs krijg je op auditieve wijze het verhaal van negen bijzondere en zeer verschillende ouderen te horen. Lees je graag, dan kan je ook kennismaken met deze levensverhalen in onze bijhorende verhalenbundel. Daarnaast zetten we een vaak vergeten groep ouderen in de kijker tijdens onze eigen regenboogweek. Ouderen uit de LGBTQI+ gemeenschap zijn vaak onzichtbaar in onze maatschappij, wat er voor zorgt dat sommige ouderen terug in de kast kruipen. Door een hele week aandacht te besteden aan genderidentiteit en seksuele diversiteit hopen we enkele taboes te doorbreken.

Vervolgens dragen we onze beeldvormingscampagne denkFOUD verder uit. Door in de publieke sfeer te treden willen we mensen bewustmaken van problematische denkbeelden. Van maart 2022 tot maart 2023 lanceren we maandelijks een foutieve gedachte die de samenleving heeft over ouderen, ook wel een denkfout genoemd. Aan de hand van objectieve feiten en levensverhalen van ouderen worden deze stellingen weerlegd en genuanceerd. We beogen hiermee de algemene negatieve, stereotiepe houding die de samenleving heeft ten opzichte van de oudere generatie te veranderen. Om dichter bij de leefwereld van jongeren te komen werd de campagne ook op sociale media gelanceerd.           .

Tot slot zetten we in op intergenerationeel contact als belangrijk middel om denkfouten over jong en oud uit de wereld te helpen. Met het project GensConnect trekken we naar Vlaamse middelbare scholen. In het klaslokaal treden de ouderen en jongeren in dialoog over de stereotiepe gedachtes die heersen over beide generaties. Zo komt jong en oud samen tot een beeld dat in lijn ligt met de kleurrijke realiteit.

ga terug