Vief werkt mee aan onderzoek over digitalisering van het dagelijkse leven bij 60-plussers

woensdag, 17 mei, 2023

Vief wenst de ervaringen van 60-plussers met de digitale wereld in kaart te brengen in samenwerking met onderzoekers van Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UA). Laat ons door middel van een online vragenlijst (VIEF-DIGITUS (digital time use study)) weten hoe digitale toepassingen jouw leven vergemakkelijken of juist moeilijker maken.

Wens je deel te nemen of heb je liever wat meer informatie voordat je deelneemt? Alle informatie vind je op de website van VIEF-DIGITUS: https://viefdigitus.org/studie/

Doel van het onderzoek

Digitus-onderzoeken zijn digital time use studies oftewel digitale tijdsbestedingsstudies. Daarmee willen wetenschappers van Digital Ageing van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met de Universiteit Antwerpen een beter zicht krijgen op de digitale inclusie van ouderen. Voor Vief werd een aparte DIGITUS opgezet zodat zij de noden van hun leden nog beter in kaart kunnen brengen.

Maken computers en andere digitale technologieën het leven steeds gemakkelijker of worden sommige activiteiten plots een stuk ingewikkelder? Bij welke activiteiten gebruik je al een digitaal toestel (computer, tablet, smartphone,…) of net niet? Voor welke activiteiten kwam er internet aan te pas? Hoe vlot loopt dat en hoe ervaar je dit? Dat willen wij  graag samen in kaart brengen. Het doel is om aanbevelingen te formuleren waarbij meer rekening gehouden wordt met de behoefte en gevoeligheden van ouderen bij het gebruik van digitale toepassingen in de samenleving en om het ondersteuningsaanbod van Vief nog meer af te kunnen stemmen op de noden van haar leden.

Wie kan deelnemen?

Iedereen die 60 jaar is of ouder én bekend is met Vief kan deelnemen aan VIEF-DIGITUS. De deelname is volkomen vrijwillig. Wij verzekeren je dat de deelname aan dit onderzoek vertrouwelijk en anoniem behandeld zal worden, met de nodige voorzorgen omtrent dataveiligheid (zie ook de Privacyverklaring op de website). Jouw antwoorden worden steeds verwerkt zonder vermelding van uw naam en rapportage van de onderzoeksresultaten is altijd geanonimiseerd. Dit onderzoek werd goedgekeurd door de ethische commissie van de Vrije Universiteit Brussel onder dossiernummer ECHW_247-Extension3.

Hoe deelnemen?

Deelname kan via de website van https://viefdigitus.org/studie/

Op deze website vul je jouw e-mailadres in bij de knop ‘registreren’. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt in functie van de online deelname.

Na jouw registratie word je doorgeleid naar de vragenlijst op het onderzoeksplatform ‘Motus’ van VUB. Hier stellen we vragen over uw dagelijks leven en eventueel gebruik van digitale toestellen of toepassingen alsook over uw mening hierover. De vragenlijst invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Na het invullen van de vragenlijst zullen wij je verzoeken of je verder wil deelnemen aan een online dagboekje gedurende één dag – eveneens via het Motus-onderzoeksplatform. Bij verschillende activiteiten zal ook gevraagd worden of je gebruikmaakte van het internet of andere digitale toepassingen. Het invullen van dit dagboekje duurt ongeveer 20 à 30 minuten en laat toe een gedetailleerder beeld te krijgen van de digitalisering van het dagelijkse leven van de 60-plusser.

Na het onderzoek

Na het onderzoek zullen wetenschappers van VUB de gegevens geanonimiseerd verwerken. De resultaten worden samengevat in een rapport en eventueel ook doorgestuurd naar wetenschappelijke tijdschriften. Sommige bevindingen zullen ook hun weerklank vinden in de media, bij beleidsmakers, en in de publieke opinie. Nadat de data geanalyseerd zijn, zal u de resultaten kunnen vinden via de website van Vief, alsook beknopt in hun magazine.

Contact

Heeft u nog vragen voor u wenst deel te nemen of heeft uw vragen tijdens uw deelname? Dan zijn we van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00 te bereiken via e-mail: digitus@vub.be of via telefoonnummer: 02/614 83 21.

ga terug