Vief bouwt brug tussen generaties met nieuw project GensConnect

woensdag, 14 december, 2022

GensConnect staat voor generaties connecteren door dialogen te creëren tussen jongeren en ouderen. Om dit te bereiken organiseert Vief ontmoetingsmomenten tussen 65-plussers, vrijwilligers van Vief, en middelbare scholieren, deze gesprekken vinden plaats in de klasgroep. Aan de hand van interactie en zelfreflectie wordt er ingegaan op de stereotypen die bestaan over beide generaties. Stereotypes zijn vereenvoudigde denkbeelden over de realiteit die vaak veralgemeend worden naar een hele leeftijdsgroep. Zo vinden uitspraken als “Alle ouderen zijn…” en “De jeugd van tegenwoordig is…” hun oorsprong.

"Ouderen zijn passief, ze drinken hele dagen koffie en kijken tv."

Recent hebben twee van die ontmoetingsmomenten plaatsgevonden in VIA Tienen en in GIB Brasschaat. Bij de kennismakingsronde kwamen al snel enkele stereotypes aan het licht. Zo dachten sommige scholieren dat ouderen passief zijn en hele dagen koffie drinken en tv kijken. Daartegenover staat dat vele Vief’ers ervan uit gingen dat alle jongeren sportief zijn of het meest hielden van uitgaan. “Stereotypes kunnen zowel negatief als positief zijn,” zegt Sara Motoi, stafmedewerker beeldvorming en participatie bij Vief en coördinator van het project. “Beide zijn echter schadelijk, omdat ze leiden tot foute verwachtingspatronen en zelfs discriminerend gedrag.” We beogen met GensConnect een weerlegging en nuancering van deze denkbeelden. 

Uit de gesprekken achteraf kwam al snel een enorme diversiteit naar voren. Dé oudere bestaat niet, evenmin als dé jongere. Een leerling van VIA Tienen dacht dat ouderen een heel negatief beeld hebben over de jeugd, maar dat blijkt niet zo te zijn. “Beide generaties hebben vaak dezelfde interesses, zoals samen zijn met vrienden” bemerkt een leerling van GIB Brasschaat. Ook de Vief-leden waren nadien enthousiast. Een van hen stelt vast dat de scholieren zeer lief waren tegenover hen en dat ze het goed met elkaar konden vinden. “De eerlijke babbel met de jeugd vond ik het allerleukste” vult een andere deelnemer aan. Kortom, het was een leerrijke en positieve ervaring voor jong en oud.

In 2023 wordt het project verder uitgerold in de vijf Vlaamse provincies. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen meegaan naar scholen in Lommel, Gent, Antwerpen en Kortrijk. Wil je graag meer informatie? Stuur een mailtje naar info@vief.be
 

 

ga terug