Vief participeert aan het traject leeftijdsvriendelijk Brussel

woensdag, 15 juni, 2022

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil in dialoog treden met burgers door het organiseren van open vergaderingen. Het Brussels Ouderenplatform (BOp), FedOS, S-plus, Okra en Vief sloegen de handen in elkaar om een traject rond een leeftijdsvriendelijk Brussel uit te werken. De leeftijdsvriendelijke stad is een concept van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zij omschrijven het als een belangrijke strategie om de inclusie van ouderen te vergemakkelijken. Een leeftijdsvriendelijke wereld stelt mensen van alle leeftijden in staat om actief deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten en behandelt iedereen met respect, ongeacht hun leeftijd. Het is een plek waar ouderen gemakkelijk in contact kunnen blijven met mensen die belangrijk zijn voor hen. Het helpt mensen op leeftijd om gezond en actief te blijven en biedt passende ondersteuning aan zij die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Een leeftijdsvriendelijke stad kent acht belangrijke domeinen:

  • publieke ruimte en gebouwen;
  • mobiliteit;
  • wonen;
  • sociaal-culturele participatie;
  • respect en sociale inclusie;
  • maatschappelijke participatie;
  • communicatie en informatie;
  • gezondheid en zorg.

Het doel van dit traject is om een dialoog tussen raadsleden van de VGC, ouderen(organisaties) en experten over deze aspecten te realiseren.

Op 13 juni vond het startmoment van dit traject plaats in het Brussels Parlement. Het evenement begon met enkele getuigenissen van ouderen over de fysieke en mentale drempels die zij ervaren in Brussel.  Enkele thema’s die aan bod kwamen, waren het gevoel van onveiligheid, problemen met digitale dienstverlening en het onvoldoende erkennen van ouderen uit de LGBTQI+gemeenschap. Na deze pakkende getuigenissen nam Christel Geerts, professor gerontologie, het woord. Zij lichtte het concept leeftijdsvriendelijke stad toe waarbij ze voornamelijk focuste op het thema respect en sociale inclusie.

Het derde deel bestond uit een panelgesprek tussen experten en beleidsmakers. Dominique Verté (professor sociale gerontologie. VUB), Nils Vandenweghe (directeur Vlaamse Ouderenraad), Olivia Van Mechelen (medewerker kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg), Naziha Maher (Arabist/islamoloog en werkt al meer dan 30 jaar rond diversiteit en inclusie) en Relinde Raeymaekers (Brusselse oudere) spraken elk vanuit hun expertise over het belang van sociale inclusie en respect voor ouderen. Aan dit gesprek namen ook collegevoorzitter Elke Van den Brandt, collegelid Pascal Smet en de aanwezige raadsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie deel. Enkele sleutelbegrippen die vaak aan bod kwamen, waren het belang van interculturaliteit en intergenerationaliteit. Het is belangrijk dat er dialoog en participatie plaatsvindt tussen een diverse groep aangezien een leeftijdsvriendelijke stad iedereen aanbelangt en enkel zo inclusie bereikt kan worden.

Dit evenement is slechts het startschot van een langdurig traject waarbij ouderen een prominente plaats innemen. In het najaar van 2022 vinden enkele dialoogmomenten plaats waarin ouderen, ouderenorganisaties, experten en raadsleden dieper in gesprek gaan, telkens over andere drempels die men in Brussel ervaart. De data, locaties en thema’s liggen nog niet vast, blijf Vief dus zeker volgen om hier alles over te weten te komen.

Wil je graag nog meer weten over het startevenement? Je kan het integraal herbekijken via https://fb.watch/dDhLf4cU_d/.

ga terug