Vrijwilligers in de kijker - Vief Dilsen-Stokkem

woensdag, 18 maart, 2020

De storm ‘Ciara’ woedt in alle hevigheid, waardoor ik met wat verwilderde haren aankom in dienstencentrum ‘Stockheim’ te Dilsen-Stokkem. Een gezellig kletsend gezelschap, het volledige bestuur van Vief Dilsen-Stokkem, zit me op te wachten. Er wordt hier en daar al wat gelachen en ook eens een klein mopje gemaakt, de sfeer zit goed en we kunnen aan de slag. 

Allereerst wens ik jullie François Buskens voor te stellen. Hij is secretaris en penningmeester. Hij maakt jaarlijks een mooi programmaboekje op voor de leden en zorgt ervoor dat de administratieve taken volledig in orde zijn. Vervolgens maken Christiane Jacobs en Amanda Dirickx deel uit van het bestuur. Beide zeer welbespraakte dames die met heel veel plezier de taart en koffie tijdens de bijeenkomsten verzorgen. Norbert Mooris en Theo Moermans verzorgen samen de petanque- en fietsactiviteiten. En als laatste, maar zeker niet minder, Antoine Swennen, voorzitter van Vief Dilsen-Stokkem. Meteen geeft Antoine mee dat hij bode is voor de vereniging. Ook Amanda, Christiane en Frans hebben de taak ‘bode’ van de vereniging. Als ik vraag wat ze hiermee bedoelen geven ze weer dat ieder dorp, binnen Dilsen-Stokkem, een vrijwilliger uit het bestuur heeft die instaat voor het ophalen van het lidgeld en rondbrengen van de flyers. “De mensen moeten toch geïnformeerd worden, daarom brengen we flyers bij de leden thuis verduidelijkt voorzitter Antoine nog even. 

Het bestuur wil graag de dames Colla in de kijker zetten. Het waren 2 zussen die reuzewerk gedaan hebben. Ze zorgden voor de koffie en taart en waren ook bode. Ze stampten de vereniging uit de grond en bouwden de vereniging uit, samen met heel wat andere vrijwilligers en bestuursleden die hen opvolgden, tot wat Vief Dilsen-Stokkem nu is. 

De activiteiten die Vief Dilsen-Stokkem organiseren zijn zeer uiteenlopend. Zo wordt er maandagnamiddag petanque gespeeld, gekaart, handwerkactiviteiten verzorgd en zeer belangrijk ook taart en koffie gegeten en gedronken. Vief Dilsen-Stokkem heeft ook altijd een apart lokaaltje ter beschikking waar af en toe lessen worden voorzien. Zo staan er een aantal activiteiten van eigen Vief-bodem (landelijk of provinciaal gelediging) op het programma maar er worden ook lessen ingericht door een plaatselijke animator, dit zijn meestal crea-activiteiten. 

Op dinsdag komt dan weer een heel grote groep samen bij het dienstencentrum om vervolgens samen te gaan fietsen. Dit gebeurt zowel in de winter als in de zomer. De afstanden zijn natuurlijk aangepast aan de tijd van het jaar. Zo worden er in de zomer routes van 60km uitgestippeld, terwijl ze het in de winter houden op een tocht van 20km. Heel wat mensen fietsen ondertussen met een elektrische fiets toch hebben ze één man van 89 jaar die altijd paraat is en nog met een echte koersfiets, die ondertussen 40jaar oud is, meegaat. ‘En die moeten we heel vaak intomen, zodat iedereen kan volgen’  vertelt Amanda

Als je denkt dat dit alles is, ben je mis. Zo worden er ook nog zogenaamde ‘speciale koffies’ georganiseerd. Met vader- en moederdag krijgen de leden supertaart en koffie, met sinterklaas een boterkoek en speculaas en met Pasen krentenbrood en echte paaseieren. 

Daarnaast organiseren ze jaarlijks een daguitstap. Afgelopen jaar stapten ze met 85 personen op de boot in Maastricht richting Luik. In Luik hadden ze een sightseeing-rondrit met de bus, om vervolgens met de boot terug te keren, genietend van een heerlijke maaltijd. Dit was voor het 40jaar bestaan van Vief Dilsen-Stokkem. ‘Daarom hebben we cachet aan de zaken gegeven..  

De werking van Vief Dilsen-Stokkem loopt in samenwerking met het dienstencentrum Stockheim. Ze overleggen welke activiteiten er ingericht worden. Het is een fijne samenwerking en zorgt er deels voor dat nieuwe mensen hun weg naar de vereniging vinden. Ook de gemeente zorgt voor een bijdrage bij sommige activiteiten van Vief Dilsen-Stokkem. Daarnaast zijn ze ook vertegenwoordigd in de gemeentelijke seniorenraad. Het gevoel heerst dat dit wel degelijk iets uitmaakt, zo hebben ze al enkele zaken kunnen verwezenlijken voor senioren in Dilsen-Stokkem. Met veel plezier wordt dit werk verdergezet. 

Vief Dilsen-Stokkem heeft een groot ledenbestand, 175 leden waarbij de leeftijd varieert van 50 tot 95 jaar. Het bestuur merkt dat niet de leeftijd maar wel degelijk de interesse ervoor zorgt dat leden aan bepaalde activiteiten deelnemen. Ze hebben heel wat deelnemers tijdens hun activiteiten ‘maar wanneer je hen in het bestuur wilt betrekken is dit heel moeilijk’, vertellen ze in koor. 

Wanneer we even terugkomen op het vrijwilligerswerk, dan vertellen de bestuursleden dat zij in het bestuur opgenomen zijn doordat een vorig bestuurslid hen hiervoor uitnodigden en ze hierop simpelweg ‘oké’ op zeiden. Zo zijn ze allemaal wel al even in ‘dienst’ van Vief Dilsen-Stokkem, maar ze doen het nog steeds met hart en ziel. 

Waarom ze vrijwilliger zijn antwoorden ze unaniem ‘voor de sociale contacten.’. Het bieden van een luisterend oor alsook het aanbieden van gezellige namiddagen is enorm belangrijk. Je voelt heel wat appreciatie van de leden waardoor het vrijwilligerswerk des te leuker is. Negatieve punten van het vrijwilligerswerk kunnen ze niet echt benoemen. Weliswaar komt er soms wat veel administratie bij te kijken bekend Christiane. “Het komt er allemaal bij en vraagt toch heel wat werk.” Ook het digitaliseren van heel wat zaken, niet enkel binnen Vief maar in de maatschappij over het algemeen, zorgt ervoor dat de administratieve last groter wordt. “We zijn er niet mee opgegroeid. We hebben lessen gevolgd maar daarna, om wat mee te zijn, moet je veel zelf leren. Er heerst ook een groot wantrouwen bij ouderen naar deze nieuwe wereld en het gaat veel te vlug’

Een aangenaam gesprek later neem ik afscheid van het bestuur van Vief Dilsen-Stokkem. Waarna ik via een kleine pitstop bij het hotel van tv-serie Beau Sejour terug huiswaarts keer. 

 

- Lotte Dierkens

* Dit interview werd afgenomen voor het uitbreken van de coronacrisis.

 

 
 
 
 
 
 
ga terug