Vief Zottegem

Vera Holderbeke
vera.holderbeke@gmail.com

Vief Zottegem

Onze liberale seniorenvereniging Vief Zottegem, vroeger LBG De Eekhoorn Zottegem, bestaat ondertussen 30 jaar. 

Vief nationaal is een sociaal-culturele vereniging voor 60 plussers en senioren waarvan wij in Zottegem een onderafdeling zijn. Wij organiseren koffietafels met een eventuele gastspreker, interessante, leerrijke culturele uitstappen en een jaarlijks Kerstfeest voor onze leden. Het is vooral onze bedoeling om onze leden aangename namiddagen te bezorgen waarbij zij de mogelijkheid hebben elkaar beter te leren kennen en samen van een snuifje cultuur te kunnen genieten. 

Elke 60-plusser en/of senior kan zich bij onze vereniging aansluiten. Door eenvoudig het jaarlijks lidgeld te betalen kan u lid worden en wordt u schriftelijk voor onze activiteiten uitgenodigd. De leden van ons bestuur Vief Zottegem zijn steeds bereid de nodige informatie rond de werking van onze vereniging te verstrekken.

Contacteer het Vief-team

Activiteiten door Vief Zottegem

Ontmoeting en ontspanning
8 - 10 - 2020
Vief Zottegem