Vormingen tot stemambassadeur

We zijn er van overtuigd dat de stem van ouderen erg belangrijk is om tot een lokaal leeftijdsvriendelijk beleid te komen. Ouderen kunnen een actieve rol spelen door zich verkiesbaar op een kandidatenlijst te zetten. Daarnaast kan het uitbrengen van je stem wel degelijk invloed hebben op de verkiezingsuitslagen en het daaruitvolgende beleid. Vief wil deze boodschap breed verspreiden en heeft daarom jouw hulp nodig. Door middel van een regionale vorming kan je gevormd worden tot een stemambassadeur. Tijdens deze vorming wordt het historisch en hedendaags belang van stemmen aangekaart. Verder wordt er ingegaan op enkele praktische kwesties zoals de regelgeving rond volmachten, mogelijkheden tot vervoersregeling, wettelijke veranderingen bij de lokale verkiezingen. Na deze vorming heb je alle middelen in handen om in je omgeving, lokale dienstencentra, woonzorgcentra … de boodschap verder uit te dragen.

Je kan je inschrijven voor de vorming van vrijdag 13 september 2024 in Oudenburg door onderstaand formulier in te vullen.