Gezondheid en welzijn

Categorie(ën):
Gezondheid en welzijn, Mens en maatschappij

ga terug

Voordracht ‘Wilsverklaringen en zorgvolmacht vanuit medisch en juridisch standpunt bekeken’

maandag 21 november 2022

Vief De Klaproos

Voor 25% van de 80-jarigen en 33% van de 90-jarigen is de kans reëel om wilsonbekwaam te worden. Dit betekent dat anderen over heel wat zaken voor u dienen te beslissen, ook over de zorg die u nodig hebt. Wat moet er gebeuren als u niet meer voor uzelf kunt zorgen, bijvoorbeeld door ziekte, een handicap, een ongeval of een andere reden? Als persoon en ook als patiënt kunt u vooraf veel zaken regelen voor het geval u wilsonbekwaam wordt. Hieromtrent bestaan heel wat mogelijkheden maar ook misverstanden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duiding gegeven zodat men de omvang van de wilsverklaringen begrijpt en gewapend is bij eventuele afwijkingen/problemen.
Eerst geeft Luc Proot de nodige uitleg omtrent het medische aspect. Vervolgens overloopt notaris Jasmine Roels met u welke schikkingen mogelijk zijn vanuit juridisch standpunt.

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

Vragen omtrent het coronaproof zijn van deze Vief-activiteit? 
Surf naar www.viefwest.be en klik op ‘Zo blijven Vief-activiteiten coronaproof’.

Praktische informatie

- Wanneer: maandag 21 november 2022
- Waar: Lokaal Dienstencentrum De Klaproos, Beerststraat 36 te 8600 Vladslo
- Aanvang: 14 uur
- Prijs: € 7 (koffie/thee inclusief)
- Inschrijven: Vief De Klaproos; Tel. 051 43 44 34; info.de.klaproos@vief.be

Inschrijven is betalen vóór vrijdag 11 november 2022 op het rekeningnummer van Vief West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 met mededeling 747000 Vief De Klaproos – 211122 – aantal personen – uw telefoonnummer.


ga terug