Gezondheid en welzijn

Categorie(ën):
Gezondheid en welzijn, Mens en maatschappij

ga terug

Voordracht ‘Wilsverklaringen en zorgvolmacht vanuit medisch en juridisch standpunt bekeken’

dinsdag 6 september 2022

Vief Oostende Seniorcity

Voor 25% van de 80-jarigen en 33% van de 90-jarigen is de kans reëel om wilsonbekwaam te worden. Dit betekent dat anderen over heel wat zaken voor u dienen te beslissen, ook over de zorg die u nodig hebt. Wat moet er gebeuren als u niet meer voor uzelf kunt zorgen, bijvoorbeeld door ziekte, een handicap, een ongeval of een andere reden? Als persoon en ook als patiënt kunt u vooraf veel zaken regelen voor het geval u wilsonbekwaam wordt. Hieromtrent bestaan heel wat mogelijkheden maar ook misverstanden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duiding gegeven zodat men de omvang van de wilsverklaringen begrijpt en gewapend is bij eventuele afwijkingen/problemen.

Eerst geeft Luc Proot de nodige uitleg omtrent het medische aspect. Vervolgens overloopt kandidaat-notaris Kerckhove met u welke schikkingen mogelijk zijn vanuit juridisch standpunt.

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

Vragen omtrent het coronaproof zijn van deze Vief-activiteit? 
Surf naar www.viefwest.be en klik op ‘Zo blijven Vief-activiteiten coronaproof’.

Praktische informatie

- Wanneer: dinsdag 6 september 2022
- Waar: Seniorcity Oostende, Leopold Van Tyghemlaan 90 te 8400 Oostende
- Aanvang: 14 uur
- Prijs: € 7 (koffie/thee inclusief)
- Inschrijven: Vief Oostende Seniorcity; Tel. 0496 56 30 48 ; info.oostende.seniorcity@vief.be

Inschrijven is betalen vóór vrijdag 26 augustus 2022 op het rekeningnummer van Vief West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 met mededeling 747000 Vief Oostende Seniorcity– 060922 – aantal personen – uw telefoonnummer.


ga terug