Oudereneducatie

Vief is ervan overtuigd dat een lerende oudere versterkt wordt in zijn persoonlijk welzijn én hem in staat stelt om beter te functioneren en te participeren aan het maatschappelijk gebeuren. 

Vief draagt het levenslangs en levensbreed leren dan ook hoog in het vaandel. Aan de hand van allerhande cursussen, initiaties en voordrachten in de lokale afdelingen rond diverse thema's zoals ICT, cultuur, gezondheid, welzijn, ...

Naast de fysieke lessen in de afdelingen zet Vief in op het online platform om kennis te verspreiden. Aan de hand van instructiefilmpjes en artikels worden allerhande thema's aangereikt. Enerzijds om de kennis van de kijker te vergroten, anderzijds om zijn vaardigheden en competenties te verruimen.

Vind hieronder instructiefilmpjes waarmee je meteen aan de slag kan. Daarnaast vind je enkele leerrijke artikels terug.

 
 
 
ga terug