Vief Niel De Rupelkade

Julien Rochtus 
T. 03 887 69 04
T. 0479 75 37 13
julien.rochtus@skynet.be

Vief Niel De Rupelkade

Klassiek is er elk voorjaar een “brunch” als algemene jaarvergadering  en met de voorstelling van het jaarprogramma en een muzikaal optreden. Verder woont men de toneelvoorstellingen bij van de toneelkringen in Niel en  de buurtgemeenten en organiseren wij elk jaar een “culturele fietstocht”. De Rupelkade neemt ook actief deel aan de jaarlijkse “erfgoed” tentoonstelling Niel en naast een natuur-herfstwandeling vind men ook musea bezoeken en een “dagreis” in onze agenda. De Rupelkade zet daarbij meestal activiteiten op de agenda die de eigenheid en de geschiedenis van de Rupelstreek in beeld brengen ,waarbij dan ook de gemeenten aan beide oevers van De Rupel worden bezocht. Het is bovendien de betrachting van Vief / De Rupelkade om medewerkers en bestuursleden af te vaardigen in de gemeentelijke en intergemeentelijke overlegorganen van de gemeente, zodat onze inspraak hier ook verzekerd is.

Vief Niel De Rupelkade richt zich voornamelijk tot  de iets “jongere senioren”.

Contacteer het Vief-team