Senioren in de weer voor beter verkeer

De 4de uitgave in de reeks van Wegwijsboekjes van de Vief behandelt een erg actueel thema, namelijk het mobiliteitsvraagstuk. Denk maar aan de aanslepende discussie rond de ontsluiting van de ring rond de stad aan de Schelde, of de onheilspellende berichten die ons bereiken over de economische impact van de dichtgeslibde autowegen. Maar ook in onze directe en persoonlijke levenssfeer worden we dagdagelijks geconfronteerd met situaties waarin we ons verplaatsen. Niet zelden ervaren we daarbij beperkingen of roept het een enkele keer frustraties op.

Als individu staan we hier vaak machteloos tegenover. Anders wordt het wanneer we als groep op constructieve wijze problemen aan de kaak kunnen stellen en voorstellen doen die leiden tot een betere mobiliteit en verkeersituatie in de eigen buurt of gemeente.


Lokale seniorenverenigingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Overheden die het mobiliteitsthema serieus nemen, zullen zeker luisteren naar wat zij hierover te vertellen hebben. Bovendien hebben ouderen dankzij hun ervaringsdeskundigheid, vaak een unieke kijk op de zaak, die bij de beleidsmakers weleens ontbreekt.De brochure kan besteld worden door storting van 5 euro op rekeningnummer 310-0005171-19 van Vief vzw, Livornostraat 25, 1050 Brussel met vermelding ‘mobiliteit’ en het afleveradres.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy