Lady Blue

In de schoenen van...
Met de publicatie Lady Blue, In de schoenen van... maken de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling, Liberale Vrouwen en Sociumi plaats voor getuigenissen van alleenstaande oudere vrouwen. Deze vrouwen tonen elk op hun manier de weg naar actief ouder worden. De macht van de beelden en verhalen die hierbij naar voren worden geschoven mag niet onderschat worden, juist omdat in onze samenleving zoveel erfgoed en mondelinge geschiedenis verloren gaat. Maar ook en vooral omdat we er niet van mogen uitgaan dat wie lang over het verleden kan vertellen niet ook nog een heden én toekomstdromen heeft.
 
Lady Blue, In de schoenen van… bevat 11 vrouwenportretten die aan de hand van interviews werden afgenomen bij leden van  de sociaal-culturele verenigingen Vief en Liberale Vrouwen. Met deze publicatie hopen de initiatiefnemers de diversiteit binnen de groep van alleenstaande, oudere vrouwen onder de aandacht te brengen en hun  ervaringen uit het verleden en levensvisies op het heden en de toekomst te delen met een geïnteresseerd lezerspubliek. 
 
Lady blue, in de schoenen van... 11 portretten van oudere, alleenstaande vrouwen. Een uitgave van de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling vzw, Liberale Vrouwen vzw en Sociumi vzw.Bestellen kan door overschrijving van 3 EUR op rekening- nummer BE39 3100 0051 7119 van Vief vzw. Vermeld naam en volledig adres van de bestemmeling + ladyblue.
Lady Blue

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy