Handboek voor vrijwilligers en bestuurs- verantwoordelijken

Vrijwilligerswerk is belangrijk in onze maatschappij. Heel wat evenementen, organisaties en activiteiten zouden onmogelijk worden zonder de inzet van vrijwilligers. Onder de vrijwilligers in onze samenleving bevinden zich ook heel wat ouderen die actief zijn in tal van organisaties zoals onze lokale afdelingen. 

Vrijwilligerswerk is in de eerste plaats een vak apart en zeker wat betreft het vrijwilligerswerk van gepensioneerden. De laatste decennia zien we veranderingen optreden in het vrijwilligerswerk in de Vief-afdelingen (en elders). De nieuwe ouderen hebben andere behoeftes en verwachtingen dan voorheen. Daarnaast besteedt Europa extra aandacht aan active ageing en roept 2012 uit tot het jaar van het actief ouder worden. Vief sluit daar graag bij aan vanuit de visie dat vrijwilligerswerk kan gezien worden als één van de vele manieren om actief ouder te worden. 

Met deze nieuwe evoluties kan Vief niet achterblijven. We hebben daarom ons handboek voor vrijwilligers en bestuursverantwoordelijken in een nieuw kleedje gestoken. Niet alleen de lay-out maar ook de inhoud is aangepast, ingekort en uitgebreid waar nodig. We hopen op deze manier onze vrijwilligers in de lokale afdelingen een goede ondersteuning te bieden.

Het handboek zal in het najaar verspreid worden onder de bestuursverantwoordelijken via de provinciale secretariaten.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy