Verenigingsnieuws

Patiënten met een laag inkomen, die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut, vanaf 1 december 2011 slechts 1 euro voor een consultatie bij de huisarts.
De Belgische studie 'Geweld en onveiligheidsgevoelens bij ouderen, prevalentie en gevolgen' toonde reeds in 1998 aan dat één op acht ouderen met een vorm van psychisch, fysiek of seksueel geweld werd geconfronteerd.
Bevat een levensverzekering ook een ‘dekking overlijden’, dan bepaalt het contract aan wie het kapitaal zal worden uitgekeerd bij het overlijden van de verzekeringsnemer.
Lady BLue
Deze publicatie bevat 11 vrouwenportretten die aan de hand van interviews werden afgenomen bij leden van LBV en Liberale Vrouwen.
Na 50 jaar onafgebroken werking, ontving voorzitter Henri Franck namens LBG Blankenberge de officiële titel van Koninklijke Maatschappij.
Midweek 2011
Van maandag 24 tot woensdag 26 oktober 2011 organiseerde de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling voor haar bestuursvrijwilligers uit de afdelingen een vormings- en uitwisselingsdriedaagse met verblijf in het vakantiecentrum Liberty te Blankenberge.
LBV dringt bij de volgende regering aan om het BTW-tarief op energieproducten te verlagen van 21% naar 6% of minstens deze verlaging in te voeren voor een eerste schijf met de kleine verbruikers.
LBG Groot-Oostkamp vierde onlangs haar 15-jarig bestaan.
Naar jaarlijkse gewoonte stelt het landelijk secretariaat lidkaarten ter beschikking aan de afdelingsbesturen. Afdelingen kunnen de gewenste aantallen aanvragen bij het landelijke of het provinciale secretariaat.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy