Verenigingsnieuws

Winternummer 2011 Courant
De 29ste jaargang van het LBV-magazine Courant sluit af met een winternummer boordevol nieuws en weetjes. In het nummer wordt ondermeer aandacht geschonken aan onze standpunten in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen en geven we tips over gezond feesten.
Op voorstel van de Europese Commissie, wordt 2012 uitgeroepen tot het jaar van het actief ouder worden. Hiermee wil de Commissie het groeiend aantal ouderen aanmoedigen om een actieve rol te spelen in de samenleving.
Op 1 september 2011 werden bepaalde uitkeringen verhoogd
De grootste wens van ouderen is zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Samen met de leeftijd nemen echter ook de behoeftes aan comfort en veiligheid toe. De keuze om thuis te blijven wonen moet goed omkaderd worden
Het federaal parlement heeft beslist dat de maximumleeftijd voor bloeddonatie verhoogd wordt van 65 naar 70 jaar.
Naar aanleiding van discussies over de hervorming van de pensioenen vond het Raadgevend Comité voor de Pensioensector het dringend nodig om nog een advies te bezorgen aan de formateur en meteen ook aan de toekomstige minister van Pensioenen.
In het kader van de uitvoering van het Generatiepact werden de minimumpensioenen en de oudste pensioenen reeds op 1 september aangepast.
LBV vindt dat ouderen vanuit de eigen mogelijkheden een rol moeten kunnen blijven spelen in de samenleving. Meedenken en meedoen aan de besluitvorming en het beleid is hierbij van essentieel belang.
De Vlaamse Ouderenraad is van mening dat er zich, ondanks de toepassing van de anti-discriminatiewetgeving, problemen voordoen bij de toegang tot en de betaalbaarheid van de hospitalisatieverzekeringen voor oudere personen.
Op 7 april 2011 diende senator DE PADT (Open VLD) een wetsvoorstel in om de huidige geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart op te trekken van vijf naar tien jaar en voor de 75plussers een onbepaalde duur (= levenslang) te voorzien. De nieuwe regeling zou van toepassing worden vanaf 1 januari 2013.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy