Verenigingsnieuws

Winternummer 2011 Courant
De 29ste jaargang van het LBV-magazine Courant sluit af met een winternummer boordevol nieuws en weetjes. In het nummer wordt ondermeer aandacht geschonken aan onze standpunten in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen en geven we tips over gezond feesten.
Het federaal parlement heeft beslist dat de maximumleeftijd voor bloeddonatie verhoogd wordt van 65 naar 70 jaar.
Op voorstel van de Europese Commissie, wordt 2012 uitgeroepen tot het jaar van het actief ouder worden. Hiermee wil de Commissie het groeiend aantal ouderen aanmoedigen om een actieve rol te spelen in de samenleving.
Lady BLue
Deze publicatie bevat 11 vrouwenportretten die aan de hand van interviews werden afgenomen bij leden van LBV en Liberale Vrouwen.
Bevat een levensverzekering ook een ‘dekking overlijden’, dan bepaalt het contract aan wie het kapitaal zal worden uitgekeerd bij het overlijden van de verzekeringsnemer.
De Belgische studie 'Geweld en onveiligheidsgevoelens bij ouderen, prevalentie en gevolgen' toonde reeds in 1998 aan dat één op acht ouderen met een vorm van psychisch, fysiek of seksueel geweld werd geconfronteerd.
Patiënten met een laag inkomen, die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut, vanaf 1 december 2011 slechts 1 euro voor een consultatie bij de huisarts.
Op 7 april 2011 diende senator DE PADT (Open VLD) een wetsvoorstel in om de huidige geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart op te trekken van vijf naar tien jaar en voor de 75plussers een onbepaalde duur (= levenslang) te voorzien. De nieuwe regeling zou van toepassing worden vanaf 1 januari 2013.
De Vlaamse Ouderenraad is van mening dat er zich, ondanks de toepassing van de anti-discriminatiewetgeving, problemen voordoen bij de toegang tot en de betaalbaarheid van de hospitalisatieverzekeringen voor oudere personen.
In het kader van de uitvoering van het Generatiepact werden de minimumpensioenen en de oudste pensioenen reeds op 1 september aangepast.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy