Verenigingsnieuws

Vormingsdriedaagse voor bestuursvrijwilligers - van 5 tot 7 november 2012 in Vakantiecentrum Liberty te Blankenberge
Van 3 tot 7 november 2012 organiseert LBV voor haar bestuursvrijwilligers een vormingsdriedaagse met verblijf vol pension in het vakantiecentrum Liberty te Blankenberge. Hiermee wil LBV haar vrijwilligers informeren en hen de kans geven om ervaringen uit te wisselen over thema’s waarmee men in het lokale afdelingswerk te maken kan hebben
De ministerraad van 11 mei 2012 keurde de overgangsmaatregelen goed voor de zelfstandigen die door de hervorming van de pensioenen binnen een en drie jaar met vervroegd pensioen gaan. De overgangsmaatregelen voor zelfstandigen worden daarmee gelijkgeschakeld met de regeling die de ministerraad eerder uitwerkte voor werknemers uit de privésector.
Actief ouder worden: een win-win situatie - visie van de Vlaamse Ouderenraad
De Vlaamse Ouderenraad grijpt het Europees Jaar 2012 rond actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties aan om zijn visie op actief ouder worden te presenteren. Dit gebeurde op 27 april, naar aanleiding van de dag van de intergenerationele solidariteit. Ook LBV, actief lid van de ouderenraad, onderschrijft de visietekst.
Op 14 oktober trekken alle burgers naar de stembus. Alle burgers?  Helaas niet, bij elke verkiezing blijken heel wat zorgbehoevende ouderen hun stem niet uit te brengen. Met de campagne 'Laat je stem horen' willen de Vlaamse Ouderenraad en de koepels van woonzorgcentra de kansen voor zorgbehoevenden vergroten om gebruik te maken van hun stemrecht.
Op 18 april stelde de Ombudsdienst Pensioenen zijn jaarverslag 2011 voor waarin aan de hand van concrete cases, gewezen wordt op tekorten en tegenstellingen in de wetgeving en bij de uitvoering ervan door de pensioendiensten. De ombudsdienst pleit voor meer overeenstemming tussen de pensioenstelsels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.
Om de ongewenste gevolgen van de ongelijke loopbanen tussen mannen en vrouwen aan te pakken, lanceerde pensioenminister Van Quickenborne in maart van dit jaar het idee om een vrijwillige pensioensplit in te voeren.
Werklustige ambtenaren hoeven binnenkort niet langer met tegenzin hun pensioen aan te vatten. Onder impuls van o.a. pensioenminister Vincent van Quickenborne (Open VLD) is er een Koninklijk Besluit in de maak dat het voor hen mogelijk moet maken om langer te werken dan hun 65ste.
LBV
Uitgeverij Garant organiseert een conferentie over het boek 'Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de eenentwintigste eeuw' van Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten. De conferentie vindt plaats op woensdag 25 april om 10u30.
Naar aanleiding van de problematiek rond personen met een handicap en hun seksualiteitsbeleving brengt de vereniging LVPH zijn standpunt rond seksualiteit en handicap uit. Gezien LBV heel wat lokale verenigingen overkoepelt met een werking voor personen met een handicap, willen we graag het standpunt van de LVPH mee uitdragen.
Op 16 februari 2012 heeft de Europese Commissie haar “Witboek voor adequate, veilige en duurzame pensioenen" op tafel gelegd. Daarin wordt onderzocht wat de EU en de lidstaten kunnen doen om de grote uitdagingen voor onze pensioenstelsels aan te pakken. LBV geeft op haar beurt haar standpunten weer over dit witboek.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy