Verenigingsnieuws

LBV-vrijwilligers zorgen voor 'dikke ambiance' in Oudenaarde
Vrijwilligers vormen het kloppend hart van onze vereniging en daarom verdienen ze het om in de bloemetjes gezet te worden. Op 16 oktober organiseerde LBV voor hen een heuse verwendag.
Op 10 oktober hebben Minister Van Quickenborne en Minister Laruelle het officiële startschot gegeven van het nummer 1765, de nieuwe Pensioenlijn. Op dit nieuwe gratis telefoonnummer kan je terecht voor al je vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin je gewerkt hebt.
Nationale manifestatie
Op 30 september vond aan het Brusselse Justiepaleis de Nationale actie tegen armoede plaats, een initiatief van het Platform voor Welvaart waar een aantal vakbonden, mutualiteiten en sociale organisaties deel van uitmaken. Ook LBV was van de partij.
Herfsteditie courant
De Herfsteditie van Courant is uitgebracht met onder meer een interview met minister Van Quickenborne en met de directeur van de Vlaamse Ouderenraad over de betaalbaarheid van bus en tram.
Ouderenweek brochure Actief ouder worden een leven lang
Naar aanleiding van de Ouderenweek 2012 heeft de Vlaamse Ouderenraad een nieuwe ouderenweekbrochure uitgebracht. Daarnaast werd ook de website www.ouderenweek.be in een nieuw kleedje gestoken.
LBV sprak met minister Van Quickenborne over de pensioenen
Naar aanleiding van de vele ontwikkelingen op het vlak van de pensioenen konden we minister Van Quickenborne strikken voor een interview. Op een heel rustige en eenvoudige manier deed hij de nieuwe ontwikkelingen voor ons uit de doeken en hij beantwoordde vlijtig onze vragen.
Vier keer per jaar stellen we voor u een nieuwe editie van Courant samen. Wij hopen dat u er met plezier in bladert, maar helemaal zeker kunnen we daar natuurlijk niet van zijn. Daarom willen we graag uw mening horen en zouden we u willen vragen onze lezersenquête in te vullen.
Grootouders en hun kleinkinderen, ook een juridische relatie
De Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) hebben een brochure uitgebracht met de bedoeling grootouders te begeleiden in hun relatie met hun kleinkinderen. De insteek van deze brochure is veelzijdig: zo komen naast juridische aspecten ook sociologische en psychologische aspecten aan bod.
'Bus en tram moeten betaalbaar blijven voor alle ouderen'
Tegenvallende inkomsten en stijgende kosten nopen De Lijn om structurele besparingen door te voeren. De Vlaamse Ouderenraad reageerde hierop door een standpunt uit te brengen waarin gewezen wordt op de nadelige effecten van het plan voor oudere tram- en busgebruikers. We spraken er over met Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.
Reis Ieper LBG Brabant
De driedaagse busreis naar Ieper, georganiseerd door LBG Brabant was een succes. De deelnemers keerden moe maar voldaan terug huiswaarts op 5 juli, schrijft Lotte Dierkens.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy