Vlaamse Ouderenraad uit bezorgdheid over besparingsmaatregelen

Naar aanleiding van de Kamerbespreking over de fiscale compensaties in het kader van de taxshift, uit de Vlaamse Ouderenraad zijn bezorgdheid.

"Niet alleen overstijgen de hogere uitgaven waarmee gepensioneerden geconfronteerd worden ruimschoots de voor hen voorziene compensaties, ook zet de federale regering nu speciaal stappen om te zorgen dat bepaalde fiscale maatregelen ouderen zeker niet ten goede zouden komen. Dit terwijl ze wel ten volle met de stijgende kosten worden geconfronteerd. Onvoorstelbaar." zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

De lijst met recente Vlaamse en federale maatregelen die ouderen financieel raken, is lang: de indexsprong, de BTW-verhoging op elektriciteit, de stroomheffing van (minstens) 100 euro, de afschaffing van de gratis hoeveelheid water en elektriciteit, de afschaffing van het gratis openbaar vervoer bij De Lijn, de verhoging van de premie voor de zorgverzekering, de stijging van de distributienettarieven en de doorrekening van de vennootschapsbelasting voor intercommunales in de elektriciteitsfactuur, de verhoging van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage, de hogere taksen op allerhande producten, ...

"Ouderen die willen participeren krijgen er daarnaast ook verhogingen van het inschrijvingsgeld voor het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs bovenop", zegt Mie Moerenhout. "Hoe beleidsmakers verwachten dat mensen met een laag pensioen dit allemaal kunnen bekostigen, is mij volstrekt onduidelijk."

Tegenover de stijgende uitgaven staan voor ouderen enkel de welvaartsenveloppe, waarmee de oudste en laagste pensioenen licht verhoogd worden, en de afschaffing van de belastingsschijf van 30 procent en een verbreding van de schijf van 40 procent, waar enkel de ouderen met een hoger inkomen baat bij hebben. De Vlaamse Ouderenraad stelt evenwel vast dat deze maatregelen geenszins de stijgende kosten compenseren waarmee de ouderen in Vlaanderen op korte termijn geconfronteerd worden, en vraagt om bijkomende compensaties.

Het volledige standpunt van de Vlaamse Ouderenraad over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen kan u hier terugvinden. 

De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan van de ouderen voor de Vlaamse overheid inzake ouderenbeleid en het overlegplatform van 29 organisaties van en voor ouderen.

Contactpersoon: Mie Moerenhout, directeur
02 209 34 51
0472 445 313
mie.moerenhout@vlaamse-ouderenraad.be
www.vlaamse-ouderenraad.be

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy