Verenigingsnieuws

Op 7 april 2011 diende senator DE PADT (Open VLD) een wetsvoorstel in om de huidige geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart op te trekken van vijf naar tien jaar en voor de 75plussers een onbepaalde duur (= levenslang) te voorzien. De nieuwe regeling zou van toepassing worden vanaf 1 januari 2013.
De Vlaamse Ouderenraad is van mening dat er zich, ondanks de toepassing van de anti-discriminatiewetgeving, problemen voordoen bij de toegang tot en de betaalbaarheid van de hospitalisatieverzekeringen voor oudere personen.
In het kader van de uitvoering van het Generatiepact werden de minimumpensioenen en de oudste pensioenen reeds op 1 september aangepast.
Naar aanleiding van discussies over de hervorming van de pensioenen vond het Raadgevend Comité voor de Pensioensector het dringend nodig om nog een advies te bezorgen aan de formateur en meteen ook aan de toekomstige minister van Pensioenen.
LBV dringt bij de volgende regering aan om het BTW-tarief op energieproducten te verlagen van 21% naar 6% of minstens deze verlaging in te voeren voor een eerste schijf met de kleine verbruikers.
Midweek 2011
Van maandag 24 tot woensdag 26 oktober 2011 organiseerde de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling voor haar bestuursvrijwilligers uit de afdelingen een vormings- en uitwisselingsdriedaagse met verblijf in het vakantiecentrum Liberty te Blankenberge.
De grootste wens van ouderen is zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Samen met de leeftijd nemen echter ook de behoeftes aan comfort en veiligheid toe. De keuze om thuis te blijven wonen moet goed omkaderd worden
Naar jaarlijkse gewoonte stelt het landelijk secretariaat lidkaarten ter beschikking aan de afdelingsbesturen. Afdelingen kunnen de gewenste aantallen aanvragen bij het landelijke of het provinciale secretariaat.
LBG Groot-Oostkamp vierde onlangs haar 15-jarig bestaan.
LBV vindt dat ouderen vanuit de eigen mogelijkheden een rol moeten kunnen blijven spelen in de samenleving. Meedenken en meedoen aan de besluitvorming en het beleid is hierbij van essentieel belang.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy