Vief pleit voor een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg, ook voor 65-plussers

Eerder deze maand keurde de ministerraad een voorstel van Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, goed dat de terugbetaling van psychologische interventies regelt.  Het voorstel, dat in december in voege treedt, houdt in dat er tot twee maal vier raadplegingen bij een psycholoog terugbetaald worden. Het remgeld voor de patiënt bedraagt 11 euro. Er zijn evenwel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo is er een verplichte doorverwijzing door een geneesheer of psychiater nodig en is de maatregel bedoeld voor volwassenen die te kampen hebben met angststoornissen, depressie of alcoholverslaving. 

Op 17 juli berichtten de Mediahuis kranten dat er een bijkomende beperking wordt opgelegd: de terugbetaling van een psychologische raadpleging zal niet gelden voor wie de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft. De minister ziet zich genoodzaakt om de doelgroep te beperken vanwege de beperkte budgettaire ruimte, al koestert zij de hoop om in de toekomst extra middelen vrij te maken zodat ook oudere doelgroepen bereikt kunnen worden.

In een reactie op de berichtgeving beoordeelt de Vlaamse Ouderenraad de beperking als leeftijdsdiscriminatie en klaagt Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, in een opiniestuk de boekhoudermentaliteit in de gezondheidszorg aan, die ten koste gaat van de menselijke noden. 

Ouderenvereniging Vief deelt deze bezorgdheden. De nood aan psychologische ondersteuning neemt niet significant af vanaf de leeftijd van 65 jaar. Bovendien wegen de gezondheidskosten bij ouderen relatief zwaarder door op het persoonlijke budget dan bij de actieve bevolking. De maatregel lijkt ook in te gaan tegen een advies van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorgen, dat er in een rapport net voor pleit om de geestelijke gezondheidszorg te verruimen van volwassenen naar ouderen. Tenslotte is het maar de vraag of de beperking van de terugbetaling tot de leeftijd van 64 jaar werkelijk een kostenbesparing inhoudt, gelet op het preventieve karakter van een psychologische consultatie. Ouderen die omwille van financiële redenen afzien van een psychologische raadpleging, lopen het risico om ernstigere gezondheidsproblemen te ontwikkelen.

Vief pleit dan ook sterk voor een herziening van de leeftijdsbeperking voor de terugbetaling van psychologische raadplegingen. 

Frederik Fluyt
Directeur Vief vzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy