Vief en de nieuwe wet op de privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – ook GDPR genoemd) van kracht. Dat is een nieuw wettelijk Europees kader dat bepaalde regels aan bedrijven, overheden, organisaties, … oplegt om informatie, voornamelijk persoonsgegevens, beter en strikter te beschermen. De AVG wil daarmee burgers beter beschermen en hun persoonlijke gegevens niet zomaar te grabbel gooien.

Ook wij vallen onder deze nieuwe wetgeving en moeten dus een aantal zaken in orde brengen om jullie gegevens te beschermen. 

Wat houdt de nieuwe wet precies in?
De AVG legt een aantal verplichte maatregelen voor Vief vzw op. Zo moeten we een overzicht hebben van alle processen waarbij uw gegevens kunnen worden gebruikt en is het ook onze plicht om alle vrijwilligers, medewerkers, leden en deelnemers over deze nieuwe verordening te informeren.

Wat betekent dit voor u?
De wet geeft je daarnaast een aantal rechten m.b.t. de gegevens die van jou verzameld worden.
- Uw persoonsgegevens worden strikt binnen het wettelijk kader van onze maatschappelijke taak als sociaal-culturele vereniging voor 50-plussers gebruikt.
- U heeft het recht op inzage: je mag zien welke gegevens van jou verzameld worden en waarvoor deze gebruikt worden. 
- U heeft het recht op correctie: je kunt een wijziging doorgeven ingeval de gegevens niet blijken te kloppen.
- U heeft het recht op vergetelheid: je kunt vragen om de verwijdering van al de verzamelde gegevens. Het recht op vergetelheid kan slechts uitgevoerd worden voor zover het niet strijdt met andere wettelijke verplichtingen (zoals de archiefplicht).
- Uw gegevens zullen zonder uw expliciete toestemming niet doorgegeven worden aan derden. 

Onze volledige privacyverklaring kan u hier raadplegen.

Heeft u hierover nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren via info@vief.be of op Tel. 02 538 59 05.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy