Terugblik Midweek bestuursvrijwilligers

Van maandag 24 tot woensdag 26 oktober 2011 organiseerde de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling voor haar bestuursvrijwilligers uit de afdelingen een vormings- en uitwisselingsdriedaagse met verblijf in het vakantiecentrum Liberty te Blankenberge.

Met een kleine 70 deelnemers (inclusief partners) uit alle provincies noteerden we een recordopkomst. Met deze driedaagse wilde LBV haar vrijwilligers informeren en hen de kans geven om ervaringen uit te wisselen over thema’s en situaties waarmee men in het lokale afdelingswerk te maken kan hebben. In het kader van de landelijke campagne “Ik maak de klik!” vormde het bereik en het betrekken van vrijwilligers en kansengroepen bij het afdelingsgebeuren het thema van deze editie. Een kort relaas van de driedaagse... 

Dag 1

In zijn welkomstwoord onderstreepte erevoorzitter Jacky Raymaekers het belang om ook over de grenzen van de provinciale afdeling ervaringen uit te wisselen en contacten aan te gaan. Bovendien wil LBV met deze midweek haar appreciatie uitdrukken voor het vrijwilligerswerk dat er namens onze mooie vereniging verricht wordt.

Voor het namiddaggedeelte werd een beroep gedaan op de eigen professionele medewerkers. Frederik Fluyt stak als eerste van wal en verzorgde een inleidende sessie Eenheid in verscheidenheid: werking en speerpunten van de LBV waarbij de factoren die van invloed zijn op onze vereniging, één voor één uitgelicht werden. Hamvraag was: Waar staan we op dit moment en wat brengt de toekomst? Als antwoord hierop werden 7 speerpunten geformuleerd voor een hedendaagse en dynamische seniorenvereniging

die een vinger aan de pols houdt met wat er in de samenleving gebeurt. De essentie van het betoog luidde: een meerwaarde creëren door leden samen te brengen.

Veel tijd om de zaken te laten bezinken was er niet, want diezelfde namiddag trad Lotte Dierkens aan met een workshop over werven, motiveren en behouden van vrijwilligers. Aan de hand van enkele stellingen en theorieën werd een overzicht gegeven van de voornaamste principes en randvoorwaarden die leiden tot een succesvol vrijwilligersbeleid. Er werd ijverig genoteerd en ook de publieksvragen werden niet geschuwd, een teken dat het onderwerp duidelijk leeft onder de vrijwilligers.

 

Dag 2

De volgende dag was het na het gezamenlijke ontbijt weer verzamelen geblazen in de benedenruimte van het vakantiecentrum. Op het programma stond een voordrachtsessie van neuropsycholoog Michaël Portzky. Onder de noemer “Eenzaamheid is niet ge- lijk aan alleen zijn” volgde een bijzonder gesmaakte uiteenzetting over de psychosociale risico’s van eenzaamheid bij 55-plussers. Geldende clichés werden ontkracht, het ware gezicht van eenzaamheid werd uit de doeken gedaan en er werd verklaard waarom zo veel initiatieven om iets tegen eenzaamheid te doen, bij voorbaat mislukken. Met een bijzonder begenadig- de spreker als Michaël Portzky was het geen moeite voor de deelnemers om van het begin tot het eind deze 2 uur durende uiteenzetting met volle aandacht te volgen.

Om het vormingsgedeelte niet te laten overheersen, stonden ’s namiddags twee uitstappen op het programma: een naar het Zuivelmuseum en een naar het Belle Epoque Centrum. De verrassende heem- kundige en architecturale troeven van de badstad wer- den door de gidsen vakkundig aan de man gebracht. Blankenberge is duidelijk meer dan de “parel aan de kust voor wie zand met schelpjes lust”.

Nadat ’s voormiddags de educatieve en ’s namiddags de culturele behoeften werden bevredigd, was het ’s avonds tijd voor ontspanning want dan vond de befaamde LBV-Quiz plaats. Nu ja, ontspanning is wat verkeerd uitgedrukt, want in een apocalyptische en bloedstollende finale eindigden twee quizploegen ex aequo. Nadat ook de reservevragen geen winnaar opleverden, slaagde uiteindelijk de schiftingsvraag daar wel in. De prijs voor de winnaars (ambachtelijke chocolaatjes en ander lekkers) werd sportief gedeeld met de andere deelnemers. Voor de ene waren de vragen te makkelijk, voor de andere te moeilijk, maar allen waren het er over eens dat het een bijzonder leuke afsluiter betrof van een goed gevulde en leerrijke dag.

Dag 3

Na twee dagen van nauw samen optrekken, valt het op hoe mensen die elkaar aanvankelijk niet of amper kenden, op korte tijd een hechte groep weten te vormen. Het is dan ook altijd jammer om aan te belanden aan de dag waarop ieder terug naar huis keert. Maar niet voor nog een laatste kadervorming plaats heeft gevonden. Met het project My Big Fat Belgian Wedding liet Maureen Verhaegen (medewerker Liberale Vrouwen) enkele vrouwen aan het woord die een relatie of huwelijk waren aangegaan met een partner uit een andere cultuur. Het leverde een interessante nabespreking op.

Ondervoorzitter René Slaets sloot de midweek af met een mooie slotrede en bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en deelname. Tenslotte kregen de deel- nemers uit zijn handen één voor één een persoonlijk competentiedocument uitgereikt, waarmee over deze editie definitief het doek viel.

 

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy