Stijging bepaalde uitkeringen

Op 1 september 2011 werden bepaalde uitkeringen verhoogd. Het gaat onder meer om het minimumpensioen, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), de uitkering in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement, de uitkering voor palliatieve zorgen, de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en invaliditeit en de tegemoetkoming voor hulp van derden. Bovendien wordt het maandelijks pensioenbedrag van een zelfstandige (rust, overleving, uit de echt gescheiden) dat effectief en voor de eerste keer is ingegaan in 2006, verhoogd met 2%.  

 

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy