Seniorenraad Oudenaarde gaat online

Onder de benaming Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd installeerde het stadsbestuur op 23 maart 1972 een bejaardenraad. Het mocht “geen praatbarak worden maar een werkinstrument dat effectief een bijdrage zou leveren ten bate van de bejaarden van de ganse stad”. De eerste voorzitter was Alfons De Clercq.

De raad kende een eerder wisselvallig bestaan. Het was eigenlijk pas in 1996, met de overstap naar de benaming 'seniorenraad' en met de komst van een nieuwe voorzitter, dat de rol van adviesorgaan daadwerkelijk werd opgenomen. Toon Van Parijs heeft in de periode van 1996 tot 2011 als voorzitter een dynamiserende sleutelrol gespeeld en diverse problemen en voorstellen aangekaart bij de stedelijke overheid.

In 2011 werd Claude De Clercq aangesteld als voorzitter. Hij werd begin 2012 omringd door een vernieuwd dagelijks bestuur, dat in teamverband en dank zij voorbereidende werkgroepen, tot op heden goed onderbouwde adviezen op tafel kan leggen. 

Maar een adviesraad, die er zich op beroept de verzuchtingen van een doelgroep daadwerkelijk te behartigen, mag zich niet opsluiten in een achterkamertje. Na voorbereiding in de werkgroep communicatie zet de seniorenraad van Oudenaarde dan ook op 1 oktober 2015 resoluut de poort open en biedt met een website aan de ganse wereld een klaar en toegankelijk inzicht in het reilen en zeilen van de adviesraad.

"Met de website maken we niet alleen onze eigen werking transparant, we willen onze website ook gebruiken als breed informatiepunt over alles wat ouderen aanbelangt."

Er werd gekozen voor een website in eigen beheer, zodat met de inhoud en de vormgeving snel kan ingespeeld worden op een wijzigende actualiteit. Tot slot werd aan de website ook meteen een nieuwsbrief gekoppeld. 

Ben je benieuwd? Neem een kijkje op www.seniorenraad-oudenaarde.be

Meer info: info@seniorenraad-oudenaarde.be

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy