Rechtenverkenner

Wat vindt u in de rechtenverkenner?

De website www.rechtenverkenner.be geeft een online overzicht:

  • van sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer, justitie ...
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, personen met een laag inkomen ...
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid
 De basisinformatie over elk recht is opgenomen in een gedetailleerde fiche met daarin:
  • een omschrijving van het recht
  • de voorwaarden waaraan u moet voldoen
  • de aanvraagprocedure
  • de documenten die u bij uw aanvraag moet meebrengen
  • de contactgegevens van de dienst waar u het recht aanvraagt
  • een overzicht van andere interessante rechten

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy