Oud word je niet alleen: onderzoek verricht door de Koning Boudewijnstichting.

De Koning Boudewijnstichting organiseerde een onderzoek bij 1.500 ouderen boven de 65 jaar. De enquête werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau IPSOS en twee academische partners, LUCAS-KU Leuven en de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Luik.

Belang van familiaal netwerk 


  • Een optimistische lezing suggereert dat de resultaten van het onderzoek niet alarmerend zijn aangezien 6 op 10 ondervraagden zegt zich nooit eenzaam te voelen.
  • Daartegenover staat dat 1 oudere op 10 zegt zich dikwijls alleen te voelen en één op drie soms. Als men deze cijfers extrapoleert op het geheel van 65-plussers komt men op 180.000 personen in België die zich dikwijls alleen voelen. 

  • Bijna de helft van de ouderen (45%) kan rekenen op een uitgebreid sociaal netwerk en voelt zich niet eenzaam. Ongeveer één senior op tien heeft weinig contacten, maar voelt zich niet per se eenzaam. De resterende groep ouderen (46%) voelt zich wel eenzaam. Ongeveer de helft van hen bevindt zich ook in een situatie van sociaal isolement. 


  • De objectieve gegevens bevestigen het belang van het familiale netwerk: 8 ouderen op 10 hebben minstens éénmaal per week contact met hun kinderen en voor 3 op 10 gaat het zelfs over dagelijkse contacten. 
De verticale band met de onmiddellijke familie wordt steeds belangrijker naarmate men ouder wordt. Boven de 85 jaar beperkt het dagelijks contact zich dikwijls tot de onmiddellijke familiekring. 


  • Sociaal isolement komt vaker voor bij bewoners van rust- en verzorgingstehuizen die dan ook dikwijls meer contacten wensen, vooral met hun kleinkinderen. 
  • Meer dan één op vijf (21%) gebruikt het internet om te communiceren. Vooral e-mailen is populair. 97% van de ouderen die internet gebruiken doet een beroep op dit medium. 
Deze hedendaagse systemen worden vooral gebruikt voor communicatie met de kinderen. Minstens 1 op 3 heeft op die manier minstens wekelijks contact met hen. Een kwart heeft zo minstens wekelijks contact met vrienden en kennissen. 
Uit de analyse van deze gegevens blijkt dat ouderen die het internet niet gebruiken, significant minder tevreden zijn over alle relaties in hun sociaal netwerk en meer contacten wensen. Analyse
Het onderzoek laat zien dat er zich geen verslechtering in de situatie van ouderen voordoet. Maar door de demografische evolutie en het feit dat er steeds meer ouderen bij komen, neemt het aantal eenzame en geïsoleerde 65-plussers toe in absolute cijfers. 


Wat kan er worden gedaan? 

De resultaten van het onderzoek geven aan dat een groot aantal actoren het verschil kunnen maken. 

Veel van de ondervraagden willen enkel hun kinderen en kleinkinderen meer zien. 
Maar ook de ouderen zelf hebben een rol te spelen: veel geïnterviewden wijzen op het belang om te investeren in een sociaal netwerk en om de oude dag op tijd te plannen, in overleg met familie en hulpinstanties. 
Enkele ideeën van de ouderen zelf werden in de studie opgenomen. 


Het is duidelijk dat iedereen actie kan ondernemen op basis van deze resultaten. Dat is het geval voor de politieke overheden, de betrokken sector van de ouderenzorg, maar zeker ook voor alle burgers die kinderen zijn, buren of bekenden van ouderen. Preventie tegen eenzaamheid kan het best gebeuren via familiebanden. 

Eén conclusie torent namelijk boven alle andere uit: eenzaamheid is een probleem dat levensbedreigend kan zijn. Een recente studie toonde zelfs aan dat een groot sociaal kapitaal invloed heeft op de levensduur net zoals roken, alcoholgebruik, obesitas of de vervuiling van het milieu.

Download het volledige onderzoeksrapport.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy