Nieuwe lidkaarten 2012 ter beschikking

Naar jaarlijkse gewoonte stelt het landelijk secretariaat lidkaarten ter beschikking aan de afdelingsbesturen. De lidkaarten hebben ook deze keer een aantrekkelijke lay-out en er is uiteraard plaats voorzien om de naam, het adres en de afdeling van het lid te vermelden. Desgewenst kan men op de blanco achterkant een etiket aanbrengen met bijkomende gegevens.

Op eenvoudig verzoek wordt het gewenst aantal lidkaarten 2012 gratis bezorgd aan de afdelingsbe- sturen. Neem hiervoor contact op met het provinciale secretariaat.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy