Naar een nieuw Vlaams vrijwilligersbeleid

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz een conceptnota over het vrijwilligerswerk goedgekeurd. Naar aanleiding van de Week van de vrijwilliger die eerder in maart plaatsvond, wil de Vlaamse regering de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter ondersteunen.

Geert Bourgeois: “Vrijwilligerswerk is essentieel in onze samenleving. Meer dan één op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in. In verschillende domeinen nemen vrijwilligers een cruciale rol in. Daarom verdienen ze onze waardering en ondersteuning. De Vlaamse regering maakt werk van een gecoördineerde aanpak, om tot een verbeterde omgeving en ondersteuning van het vrijwilligerswerk te komen.”

Sven Gatz: “We hebben vandaag een conceptnota goedgekeurd om met alle belanghebbenden, over alle beleidsterreinen heen en binnen alle overheidsniveaus een overlegstructuur op te starten. Over enkele maanden willen we zo een verbeterd en goed gecoördineerd vrijwilligersbeleid op poten zetten. Dit plan focust op drie belangrijke punten die vrijwilligers zelf als problematisch hebben gesignaleerd, nl. informatie, hun statuut en de regellast waaronder ze gebukt gaan. Die knelpunten willen we wegwerken.”

Download hier de volledige conceptnota.

Bron: Persbericht Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 26 februari 2016

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy