Midweek voor bestuursvrijwilligers: tweede editie

Wegens het grote succes organiseert LBV een tweede editie van de midweek voor bestuursvrijwilligers. Deze vindt plaats van woensdag 7 tot en met vrijdag 9 november. Deze vormings- en ontmoetingsdriedaagse met verblijf vol pension vindt plaats in het vakantiecentrum Liberty te Blankenberge.

Met deze driedaagse wil LBV haar vrijwilligers informeren en hen de kans geven om ervaringen uit te wisselen over thema’s en situaties waarmee men in het lokale afdelingswerk te maken kan hebben. In het kader van de landelijke campagne “Ik maak de klik!” en naar aanleiding van het Europees jaar 2012 staat het thema Actief ouder worden dit jaar in de kijker. Daarnaast komt ook het thema Intergenerationele solidariteit kort aan bod. 

Dit initiatief is ook een gelegenheid voor onze vrijwilligers om onderling contacten te leggen en te genieten van de herfstsfeer aan onze kust. Een culturele namiddag en een ludieke quiz zorgen voor de nodige afwisseling en ontspanning.

Deze driedaagse vorming richt zich tot de bestuursvrijwilligers van de erkende LBV-afdelingen. Inschrijven kan enkel a.d.h.v. het deelnameformulier. Het aantal plaatsen is beperkt, snel inschrijven is dus de boodschap.

Bekijk hier het programma van de tweede editie van de vormingsmidweek 2012.

Download het inschrijfformulier

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy