Koninklijke titel voor LBG Blankenberge

Na 50 jaar onafgebroken werking, ontving voorzitter Henri Franck namens LBG Blankenberge op 6 juli laatstleden de officiële titel van Koninklijke Maatschappij.

Proficiat en gelukwensen aan het huidige bestuur en alle vrijwilligers die hen zijn voorafgegaan. In het lijvige dossier “aanvraag Koninklijke titel” steekt een schat aan informatie. Artikels van in den beginne met kleurrijke uitnodigingen voor de “bejaarden van toen”. Herinneringen om te koesteren ...

Dank aan allen die hielpen bij de voorbereiding en de samenstelling van het dossier en in het bijzonder aan François Driessens die alle bewijsstukken samenbracht vanuit de archieven van het Brugsch Handelsblad.

Hoe verloopt de procedure?

De kabinetschef van de Koning vraagt aan de gouverneur van de provincie of de vereniging het waardig is de titel van Koninklijke Maatschappij te krijgen. De provinciale administratie doet daarvoor het nodige administratieve werk. Als het onderzoek gunstig is, dan verleent de Koning de titel en stelt zijn kabinetschef het brevet op. Het provinciebestuur wordt daarvan verwittigd en organiseert een plechtigheid waarop het brevet officieel wordt overhandigd. Ter info: het traject duurde anderhalf jaar.

LBG Blankenberge contacteren?
Tel. 050 41 10 82 E-mail jacques.de.guffroy@belgacom.net of paul.de.pryck@telenet.be

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy